By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Momentky momentky?. -- S. 9
Annotation: Dopis Jaromíra Tomečka (s datací 28. 2. 1972), v němž autora povzbuzuje k další tvorbě, použitý jako předmluva či prolog ke sbírce textů...
Book Chapter
4
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 60, 11. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 10, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 10, 11. 3.
Annotation: Článek o vlivu knížek J. Tomečka na autora článku, o jejich vztahu a vzájemné korespondenci (článek z nich obsahuje úryvky). Autor mj. zmiňuje...
Article
5
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 8, srpen, s. 12-13
Annotation: Článek o cestování a cestopisech J. W. Goetheho a F. Kafky, zejména pak o jejich pobytu u italského Gardského jezera.
Article
6
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 10, 2020, č. 35, jaro, s. 48-56
Annotation: Úvaha o vztahu literatury, zejm. poezie, k aktuálnímu stavu klimatu a diskursu klimatické krize, na základě č. 112 revue Prostor s tématem "Znovu...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 9, 26. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 7/8, červenec/srpen, s. 368
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 7/8, červenec/srpen, s. 378
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 9, září, s. 426
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 84
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 12, prosinec, s. 560-561
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 3, březen, s. 137-138
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 3, březen, s. 142
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 28, 11. 7., s. 1 a 6-7
Annotation: O strachu z divočiny a sporu o bezzásahovost na Šumavě, s četnými citacemi z díla J. Váchala.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 952-955
Annotation: Fejeton.
Article
18
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 7, červenec, s. 444
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 500-502
Annotation: Fejetonisticky pojatá recenze.
Article
20
In: Každou nohou v jiné době. -- s. 7-8
Annotation: Předmluva k vícežánrovému souboru textů - s oddíly: Ekologie - etika - krajina; Dvojhovory; Prózy všedního dne; - s autorovým Prologem (s. 11-16),...
Book Chapter