By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní česko-slovenská monografie přináší pohled na dílčí aspekty literární vědy, především v oblasti translatologie, přičemž navazuje...
Book
2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 12, prosinec, s. 720-722
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 10. 2017
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a redaktorkou nakladatelství Odeon E. Kondrysovou, již byla v roce 2017 in memoriam udělena Státní cena za překladatelské...
Article
4
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 16-17
Annotation: Vzpomínka A. M. Effenbergerové na K. Teiga.
Article
5
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [229]-234
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 2, s. [225]-249
Annotation: Studie věnovaná přebásnění textů Dvořákových skladeb do angličtiny, básně jsou uvedeny v originále i v anglickém překladu; jedná se o...
Article
7
by Wolf, Michaela
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2012.
Annotation: Monografie zaměřená na překlady a tlumočení mezi jazyky zemí Habsburské monarchie v letech 1848-1918 analyzuje mj. překladatelskou praxi na ministerstvech...
Book
8
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 28
Annotation: Nekrolog za Oldřicha Krále vzpomínající jeho odbroný zájem o kulturu staré Číny, o hledání mostu mezi Východem a Západem, o jeho spolupráci...
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 22. 10., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s vítězem Jungmannovy ceny Š. Pellarem mj. o překladu románu Moby Dick, o jeho rodičích a obecně o překladatelském řemesle.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 9, 9. 11., s. 81
Annotation: Sloupek o chybách v překladech.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 238-240
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 132
Annotation: Vzpomínka na O. Krále s ukázkou z jeho předmluvy ke knize "Laozi. Kniha o cestě a síle".
Article
13
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 7, 8. 11.
Annotation: Úvaha nad uměním překladu.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 18-22
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje k názorům A. Knappa (nejen) o překladech románu J. Haška "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války", které...
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. 69
Annotation: Sloupek o překladatelském poslání inspirovaný besedou s R. Fresánem v rámci veletrhu Svět knihy 2019.
Article
17
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 1. 2015
Annotation: Rozhovor s nizozemským slavistou, bohemistou a překladatelem K. Mercksem o překládání české literatury do nizozemštiny.
Article
18
19
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 22. 12. 2018
Annotation: Úvaha o poklesu zájmu o překlady z ruské literatury.
Article
20
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 222, 24. 9., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 30. 9. 2019
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a překladatelem R. Malým, mj. o dětské literatuře a překládání Goethova "Fausta".
Article