By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., s. 21
Annotation: Zpráva o vydání knihy nazvané "Milan Kundera v překladech" vydané za přispění Moravské zemské knihovny.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 7, s. 10-11
Annotation: Zpráva o případu M. Kotrisové, u níž byla v listopadu 1985 provedena v Bratislavě domovní prohlídka. Na jejím základě byla Kotrisová obžalována...
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [104]-[105]
Annotation: Výňatek ze stati, hodnotící vydávání Seifertova díla v Německé spolkové republice.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 5, květen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury (připojen též soupis mimočítankové četby vydané Státním pedagogickým...
Article
11
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2018, č. 67, červen, s. 6-9
Annotation: Článek o dopisech A. Pammrové uložených v Památníku národního písemnictví, úvaha o tom, proč je jich řada psána francouzsky, a pokus o jejich...
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury (obsahuje též soupis mimočítankové četby Státního pedagogického...
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [99]-[101] [1]-3
Annotation: Recenze českého vydání knihy o budování indického státu.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 84-86
Annotation: Zpráva o průběhu konference.
Article
16
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 6, červen, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [10]-[17] [1]-8
Annotation: Esej mexického básníka o barbarských vlivech politické moci na uměleckou tvorbu. Z připravovaného a již nerealizovaného 3. českého vydání...
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article