By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o psaní, překladech z němčiny a jejích knihách "Počong, aneb, O pinoživosti lidské existence" a "Ve skříni"; připojena bio-bibliografická...
Article
3
In: Antologia pokoju = Antologie míru = Friedensbuch. -- S. 5-7
Annotation: Předmluva k česko-polskoněmecké básnické antologii; s průběžnými biografickými poznámkami o autorkách a překladatelích (s jejich fot.).
Book Chapter
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 280, 3. 12., s. 1, 4
Novinky.cz [online]. -- 3. 12. 2019
Annotation: Rozhovor s velvyslancem České republiky ve Francii u příležitosti předání českého občanství M. Kunderovi.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 280, 3. 12., s. 5
Annotation: Článek o M. Kunderovi u příležitosti předání českého občanství; zmíněny jsou okolnosti otázky udavačství odkazem mj. na články v Respektu...
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 281, 4. 12., s. 1, 3
Annotation: Rozhovor F. Cingera s M. Uhdem o udělení českého občanství M. Kunderovi a překladech jeho děl do češtiny.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 281, 4. 12., s. 3
Annotation: Článek o M. Kunderovi a překladech jeho děl do češtiny; připojena jsou vyjádření P. Prouzy, R. Pytlíka a M. Balaštíka k otázce Kunderova...
Article
8
In: Cizinci. -- S. 93-96
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky) a bibliografickou poznámkou o českých vydáních jeho knih (s....
Book Chapter
9
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 32, léto, s. 88-90
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 33, podzim, s. 18-24
Annotation: Článek o nedokončeném románu T. Capoteho "Answered Prayers" (Vyslyšené modlitby) a marné snaze nakladatelství Bylo nebylo o získání práv k...
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 2. 1., s. 51
Annotation: Recenze na román francouzského emigranta P. Haka "Warax".
Article
12
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 7, 9. 1., s. 13
Lidovky.cz [online]. -- 9. 1. 2020
Annotation: Článek o literárních, dramatických a překladových dílech a dalších kulturních aktivitách K. Čapka v roce 1920.
Article
13
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 8, s. 49-52
Annotation: Úryvek z románu M. de Krangaly, za jehož překlad získala H. Maadi první cenu v překladatelské soutěži J. Levého; připojeny bio-bibliografické...
Article
14
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 9, s. 28
Annotation: Bio-bibliografická poznámka připojena k úryvku překladu románu "Lida" A. Jurewicze.
Article
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 9, s. 52-56
Annotation: Úryvek ze souboru povídek C. McCanna, za jehož překlad získal O. Horník druhé místo v překladatelské soutěži J. Levého; připojeny bio-bibliografické...
Article
16
Annotation: Kolektivní česko-slovenská monografie přináší pohled na dílčí aspekty literární vědy, především v oblasti translatologie, přičemž navazuje...
Book
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 1, 2. 1, s. 26
Annotation: Recenze na román P. Haka "Warax".
Article
18
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 10, s. 3
Annotation: Esej na téma nakladatelská praxe a vydávání překladové literatury.
Article
19
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 12, prosinec, s. 720-722
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
20
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 10. 2017
Annotation: Medailon spisovatelky, komenioložky a překladatelky M. Blekastad(ové), která od svých šestnácti let žila v Norsku.
Article