By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 3. 2017
Annotation: Článek o nizozemské překladatelské ceně "Filter Vertaalprijs", na niž byl nominován překlad Komenského "Labyrintu světa a ráje srdce" K. Merckse.
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 11. 1. 2015
Annotation: Rozhovor s nizozemským slavistou, bohemistou a překladatelem K. Mercksem o překládání české literatury do nizozemštiny.
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 5. 2. 2016
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, reflexe české literatury a literárních akcí v Nizozemí, spjatých s českou literaturou,...
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 12. 2016
Annotation: Článek o překladu povídkové knihy M. Šindelky "Mapa Anny" do nizozemštiny a o její literárněkritické recepci (i literárněkritické recepci...
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 2. 2017
Annotation: Přehled překladů české literatury do nizozemštiny, literárněkritické reflexe české literatury a autorských čtení a dalších literárních...
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, příl. Biblio, s. 3
Annotation: Soubor zpráv, mj. o udělení "Řádu Isabely Katolické" D. Kalinové; 30. ročníku ceny Jiřího Ortena; Ceně Jiřího Theinera, kterou získá nizozemský...
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 25, 2014, č. 2, s. 263-264
Annotation: Poděkování S. F. a vzpomínka na Jiřího Rulfa.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 49, 27. 8. 1948, s. 2
Annotation: Zpráva o holandském překladu Kožíkova románu.
Article
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 5. 2003
Annotation: Recenze nizozemského překladu románu M. Kundery L´ignorance (Nevědomost).
Article
10
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 11. 2008
Annotation: Článek informuje o překladu románu K. Čapka "Obyčejný život" do nizozemštiny.
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 24. 5. 2011
Annotation: Zpráva informující o uvedení dvou knih Karla Čapka v nizozemském překladu.
Article
13
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 19. 12. 2004
Annotation: Přehledová studie věnovaná recepci současné české literatury (zejm. P. Hůlové, J. Topola a M. Urbana) v Nizozemsku.
Article
14
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 46, 2016, č. 95/96, s. 203
Annotation: Recenze.
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 14. 1. 2010
Annotation: Zpráva o festivalu "Den poezie" v Rotterdamu, jehož letošní ročník bude věnován české básnířce J. Beranové; připojena biografická poznámka.
Article
16
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 10. 2. 2011
Annotation: Zpráva o nominaci překladu novely J. Topola "Chladnou zemí" na Evropskou literární cenu (Europese Literatuurprijs). Rovněž zdůrazňuje, že za...
Article
17
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 7. 2020
Annotation: Článek o nizozemském překladu knihy K. Čapka "Dášenka čili život štěněte", která je v prodeji ve Vlámsku.
Article
18
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 31. 7. 2020
Annotation: Studie o překladech románu J. Haška "Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války", zejména o problematice s překládáním vulgarismů. Studie...
Article
19
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 48, 2018, č. 99/100, s. 99
Annotation: Recenze.
Article
20
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 6. 2020
Annotation: Rozhovor se spisovatelem M. Šindelkou, mj. o jeho románech "Únava materiálu" a "Chyba" a o překladech jeho děl.
Article