By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Antologia pokoju = Antologie míru = Friedensbuch. -- S. 5-7
Annotation: Předmluva k česko-polskoněmecké básnické antologii; s průběžnými biografickými poznámkami o autorkách a překladatelích (s jejich fot.).
Book Chapter
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 16. 5. 2014
Annotation: Článek o polské nakladatelce J. Różewiczové a jejím nakladatelství Aféra, které se zaměřuje na vydávání české literatury v Polsku; připojena...
Article
3
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 10, s. 59-60
Annotation: Rozhovor s polským bohemistou T. Grabińským o překladech z češtiny; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 5, 11. 10., s. 41-44
Annotation: Záznam diskuse s A. Jagodzińskim, která se uskutečnila při příležitosti udělení Ceny Václava Buriana; rozhovor s laureátem se týká zejména...
Article
6
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 2, s. 169-180
Annotation: Studie se zabývá srovnáním překladů biblických žalmů do češtiny (Bible králická) a do polštiny (překlady J. Wujka, J. Kochanowského a Cz....
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 2, s. 194-216
Annotation: Studie se zabývá využitím paralelního česko-polského korpusu InterCorp v teorii překladu a v překladatelské praxi.
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 6. 2005
Annotation: Rozhovor s R. Fridrichem o překladu jeho knihy "Z deníku Žibřida" do polštiny; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 18-19
Annotation: Zpráva o znovuuvedení jednoaktovky V. Havla "Audience" v krakovském divadle Teatr 38 v režii P. Szczerského a překladu A. Jagodzinského. Informaci...
Article
10
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 14. 11. 2005
Annotation: Recenze na novou antologii české poezie v polštině "Gdyby wiersze mialy drzwi", kterou připravil D. Dobiáš; antologie je srovnávána s almanachem...
Article
11
online
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 9, červen, s. 22
Annotation: Zpráva upozorňující na č. 203 polského "Tygodniku Mazowse", v němž byl uveřejněn rozhovor s polským překladatelem z ruštiny A. Drawiczem....
Article
12
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2012, č. 42, s. 8
Annotation: Přetisk části rozhovoru publikovaného v časopise Host č. 5/2012; s úvodní poznámkou.
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 2, únor, s. 73-74
Annotation: Ve stručné reportáži o životě v Polsku jsou informace o oblibě českých autorů a o chystaných překladech do polštiny.
Article
14
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 7, září, s. 257
Annotation: Článek se zabývá novými polskými výbory z díla B. Němcové a J. Kollára.
Article
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 22, 1953, č. 1, 30. 9., s. 123-130
Annotation: Autor se věnuje vztahu A. Jiráska s českými polonisty a polskými spisovateli. Otiskuje korespondenci s J. Dutkowskou-Fischerowou z let 1927-1929....
Article
16
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 1, leden, s. 38
Annotation: Zpráva o návštěvě překladatele české literatury do polštiny a o zvláštním českém vydání polské revue Kameny, které Javorski připravoval.
Article
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 2, únor, s. 68
Annotation: Článek u příležitosti deseti let od založení polského státního nakladatelství polské literatury Nasza Księgarnia rekapituluje vydávání...
Article
18
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 3, 2013, č. 7, 1. 3., s. 36-39
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a vydavatelkou české literatury o překládání a vnímání české literatury v Polsku.
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 3, červen, s. 183
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 6, červen, s. 222
Annotation: Zpráva o vydání povídky S. Čecha v Polsku a o její recepci.
Article