By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 21. 6. 2005
Annotation: Recenze na novou antologii české poezie "Česká poezie: Ze století do století", kterou vydal D. Dobiáš ve spolupráci se S. Glovjukem; publikace...
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 263, 12. 11., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o českých knihách, které byly přeloženy do ruštiny.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 134, 8. 6., s. 3
Annotation: O zájmu v SSSR o osobnost M. Pujmanové tlumočeném v Praze na besedě čtyřnásobným laureátem Stalinovy ceny P. A. Pavlenkem.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 311, 31. 12., s. 1
Annotation: Výtah z rozhovoru pořízeného moskevským dopisovatelem ČTK.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 286, 29. 11., s. 4
Annotation: Zpráva o vydání Olbrachtovy Anny proletářky a výboru z díla J. K. Tyla v ruském překladu.
Article
6
7
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [2]-[3]
Annotation: Referát o prezentaci zmíněné knihy 17. 5. 2013 v Literární kavárně 19. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu v Praze. Doplněno...
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 1, leden, s. 32
Annotation: Poznámka o ruských vydáních českých knih pro děti a mládež.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 2, 9. 1., s. 28-29
Annotation: Obsahuje zprávu o časopiseckém vydání hry Pavla Kohouta a básní Jiřího Šotoly a v sovětském časopise "Innostranoj literatury".
Article
10
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 1, 1951, č. 8, říjen, s. 122-124
Annotation: Stať se věnuje vydávání knih A. Jiráska a jejich recepci v SSSR. Dále informuje o česko-ruském slavnostním večeru uspořádaném u příležitosti...
Article
11
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 1, 1951, č. 9, listopad, s. 143
Annotation: Zpráva o vydání románu I. Olbrachta v ruštině.
Article
12
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 4, 1954, č. 10, prosinec, s. 98-103
Annotation: Recenze ruského výborů básní a prózy S. Čecha. Převzato z časopisu Novyj mir (1954, č. 8)
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 3, březen, s. 119
Annotation: Zpráva o vydání povídek a fejetonů J. Haška v Moskvě a to včetně těch psaných původně rusky.
Article
14
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 1, leden, s. 126-128
Annotation: Recenze knihy.
Article
15
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 4/5, duben/květen, s. 187
Annotation: Zpráva o moskevské výstavě u příležitosti Jiráskova výročí.
Article
16
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 3, březen, s. 108
Annotation: Zpráva o vydávání překladů Jiráskova díla v Sovětském svazu.
Article
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 3, březen, s. 108
Annotation: Zpráva o vydání překladu Výletu pana Broučka, tentokrát do 15. století S. Čecha v Sovětském svazu.
Article
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 4, duben, s. 144
Annotation: Zpráva o vydání ruského překladu českých lidových písní.
Article
19
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 3, březen, s. 68-73
Annotation: Stať o osobě a díle A. Staška. Stať je překladem předmluvy ke knize "O ševci Matoušovi a jeho přátelích", která vyšla v Moskvě roce 1948.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 16, 18. 4., s. 8
Annotation: Zpráva o připravovaném vydání v moskevském nakladatelství.
Article