By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 20, 28. 11., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o psaní, překladech z němčiny a jejích knihách "Počong, aneb, O pinoživosti lidské existence" a "Ve skříni"; připojena bio-bibliografická...
Article
3
In: Cizinci. -- S. 93-96
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka volné obálky) a bibliografickou poznámkou o českých vydáních jeho knih (s....
Book Chapter
4
Annotation: Kolektivní česko-slovenská monografie přináší pohled na dílčí aspekty literární vědy, především v oblasti translatologie, přičemž navazuje...
Book
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 278, 30. 11., příl. City life, prosinec, s. 8
Annotation: Anotace divadelní adaptace "Bratr spánku" (prem. 8. 12. 2018, Švandovo divadlo).
Article
7
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 96-98
Annotation: Recenze na monografii J. K. Hona o překladech německých prozaických textů do češtiny v období raného novověku, zmíněn mj. vliv na J. A. Komenského...
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 247, 24. 10., s. 14
Annotation: Nekrolog L. Příhody.
Article
10
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 8, s. 45-49
Annotation: Úryvek z knihy Ch. Meckela v překladu T. Jůzové, která tímto překladem získala druhé místo v kategorii próza v Překladatelské soutěži J....
Article
11
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 190-194
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 284, 7. 12., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 8. 12. 2018
Annotation: Článek o divadelní adaptaci "Bratr spánku", kterou zdramatizovala K. Tučková (prem. 8. 12. 2018, Švandovo divadlo).
Article
13
In: Faust. -- S. 32-43
Annotation: Doprovodný text k inscenaci Goethova "Fausta" pojednává o faustovské legendě ztvárňované v loutkovém divadle, též v českém prostředí; mj....
Book Chapter
14
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 68, 21. 3., příl. Salon, č. 1116, s. 17
Salon. -- 27. 3. 2019
Annotation: Rozhovor Z. Lizcové s německou spisovatelkou I.-M. Mahlkeovou u příležitosti její návštěvy Prahy na pozvání Goethe-Institutu; zmíněn je mj....
Article
15
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 82-87
Annotation: Článek o životě a díle I. Tielsch spolu s ukázkou z její tvorby v překladu J. Munzara; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 87).
Article
16
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 14, 2018, č. 12, s. 54-56
Annotation: Recenze na bilingvní vydání poemy F. Wurma "Král na střeše".
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 23. 3. - 10. 4., s. 15
Annotation: Zpráva informující o novém filozofickém sborníku věnovaném osobě J. Patočky, který vyšel v edici Kvart. Za významný překladatelský počin...
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 15, 11. 4., s. 48
Annotation: Recenzní glosa na monografii R. Stacha o F. Kafkovi, zmíněn je především druhý díl "Roky rozhodování".
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 12
Annotation: Reportáž z autorského čtení, které vzešlo z překladatelské dílny Verschmuggel, kterého se zúčastnili J. Straka, S. Popp, M. Děžinský a...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 14, 5. 9., s. 12
Annotation: Krátký rozhovor s iniciátorem překladatelské akce VERSschmuggel T. Wohlfahrtem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article