By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Antologia pokoju = Antologie míru = Friedensbuch. -- S. 5-7
Annotation: Předmluva k česko-polskoněmecké básnické antologii; s průběžnými biografickými poznámkami o autorkách a překladatelích (s jejich fot.).
Book Chapter
2
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 9, s. 28
Annotation: Bio-bibliografická poznámka připojena k úryvku překladu románu "Lida" A. Jurewicze.
Article
3
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 6, [1983], č. 2, s. 104
Annotation: Úvodní poznámka k pokračování série polských komentářů k událostem prosince 1981.
Article
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 49-52
Annotation: Článek o polské literatuře; připojena biografická poznámka (s. 52).
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 1, s. 34
Annotation: Bio-bibliografická poznámky připojené k překladu úryvku knihy R. A. Ziemkiewicze "Cizorodé tělo".
Article
6
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, příl. Poiésis, prosinec
Annotation: Článek o překladu souboru básní Z. Chojnowského "Viditelný obzor ; Vždy je někde noc", o básnické sbírce M. Šťastné "Štěstí jistě přijde",...
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 276, 27. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 9
Annotation: Medailon a recenze knihy v Olomouci žijícího autora.
Article
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 9, s. 20-21
Annotation: Glosa k nepřesnosti v překladu níže uvedené knihy.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 269, 16. 11., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze souboru fejetonů o české literatuře.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 1, leden, s. 25-26
Annotation: Studie u stého výročí od narození F. Kvapila a E. Jelínka připomíná především jejich tvorbu spojenou s překlady z polštiny a s popularizací...
Article
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 5, říjen, s. 282-285
Annotation: Studie zkoumá ohlas dvou polských autorek v české literatuře a kultuře.
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 6, červen, s. 208
Annotation: Recenze zdůrazňuje vliv Slowackého na české autory.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 3, 15. 3., s. 64-65
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 53, 15. 3. 1949, s. 419-420
Annotation: Stať se věnuje vzájemné kulturní výměně Československa a Polska po 2. světové válce.
Article
16
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 4, s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 2, září, s. 289-292
Annotation: Zhodnocení překladu Jaroslava Závady, v úvodu zmíněna historie překladů Adama Mickiewicze do češtiny.
Article
18
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2012, č. 20/21, léto/podzim, s. 25
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o F. Všetičkovi doprovázející otisk jeho překladů básní z níže uvedené sbírky E. Ostrowské (s. 23-25).
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 39, 1953, č. 6, červen, s. 191-192
Annotation: Recenze se věnuje výběru textů v antologii i kvalitě překladů.
Article
20
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 10, s. 2-5
Annotation: Rozhovor; mj. o nespokojenosti s redakčními zásahy v překladech knih M. Szczygiela. Připojeny medailonky obou autorek rozhovoru (s. 5) a ukázka překladu...
Article