By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní česko-slovenská monografie přináší pohled na dílčí aspekty literární vědy, především v oblasti translatologie, přičemž navazuje...
Book
2
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 14. 4. 2018
Annotation: Zpráva o vydání českého překladu románu "Skutečný život Sebastiana Knighta" V. Nabokova.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. [28], 2018, č. 240, 16. 10., s. 9
Annotation: Zpráva o stavu knižního trhu, zvláště o překladové literatuře.
Article
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 23, 28. 1., s. 13
Novinky.cz [online]. -- 27. 1. 2019
Annotation: Referát o realizaci cyklu "Hudba a poezie" J. Nohavici v Divadle Viola, první dva večery jsou věnovány literárním vzorům J. N., třetí jeho překladům...
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 86, 11. 4., s. 26
Novinky.cz [online]. -- 13. 4. 2019
Annotation: Rozhovor F. Cingera s gruzínskou spisovatelkou J. Bočorišviliovou u příležitosti vydání jejího románu "Hlava mého otce" v češtině, mj. o...
Article
6
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 108-120
Annotation: Studie se zabývá problematikou překladů frazeologismů v tvorbě ruského spisovatele N. S. Leskova do češtiny.
Article
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 2. 2019
Annotation: Ukázka ze vzpomínkové knihy spisovatele, který v srpnu 1968 demonstroval v Moskvě proti okupaci Československa; v úvodu připojena anotace.
Article
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 22. 12. 2018
Annotation: Úvaha o poklesu zájmu o překlady z ruské literatury.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 17, 21. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o realizaci cyklu "Hudba a poezie" J. Nohavici v Divadle Viola, první dva večery jsou věnovány literárním vzorům J. N., třetí jeho překladům...
Article
10
11
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 29. 12. 2014
Annotation: Nekrolog spisovatele a překladatele J. Kovtuna. Autor zmiňuje Kovtunovy překlady poezie O. È. Mandel‘štama.
Article
12
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 7, s. 55-60
Annotation: Článek o překladech poezie V. V. Majakovského, připojeny jsou ukázky originálních básní a překladů J. Taufera, J. Kitzlerové a kolektivu ze...
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 175-181
Annotation: Esej o četbě a oblíbených knihách, který byl převzat z pořadu ČRo Vltava "Knižní pól"; citována báseň J. Zábrany; připojena bio-bibliografická...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 4
Annotation: Poznámka o otevření translatologického semináře B. Mathesia
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 107, 8. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 142, 19. 6., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 254, 31. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 122-125
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 9, listopad, s. 304
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 10, prosinec, s. 344
Annotation: Zpráva o výstavě, která se konala v Památníku národního písemnictví a která vystavovala dokumenty o české recepci Čechova.
Article