By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 20, 24. 1., s. 11
Annotation: Medailon B. Eliáše u příležitosti výročí 100 let od jeho narození.
Article
2
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 6
Annotation: Zpráva o výstavě představující portéty J. A. Komenského, jeho spolupracovníků a mecenášů a předměty s nimi spojené. Výstava byla uspořádána...
Article
3
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 30, 5. 2., s. 4
Haló noviny [online]. -- 4. 2. 2020
Annotation: Článek o konání výstavy "KOMenský v KOMiksu" (31. 1. - 31. 12. 2020), kterou připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského...
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 10, prosinec, s. 329-333
Annotation: Biografický portrét jazykovědce a pedagoga V. Šmilauera.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 5, květen, s. 161-163
Annotation: Biografický portrét středoškolského učitele a jazykovědce R. Schamse.
Article
6
plný text
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 40, 2018, č. 8, říjen, s. 42-43
Annotation: Rozhovor; připojena biografická poznámka o V. Urbánkovi (s. 43).
Article
7
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [105]-121
Annotation: Studie věnovaná vzpomínce na básníka, etnografa a filipinistu F. Blumentritta.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 6, červen, s. 169-188
Annotation: Studie rozebírá vývoj Komenského pojetí řeči.
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 6, červen, s. 203-204
Annotation: Zpráva o první oslavě nově zavedeného dne učitelů (28. března).
Article
10
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 163, 17. 7., s. 12-13
Annotation: Článek o J. A. Komenském a jeho vztahu k rodné Nivnici pojatý jako výletní tip.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 1, leden, s. 31-32
Annotation: Stať si všímá postavení slohové výuky ve Felbigerově "Knize metodní" (1777).
Article
12
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 15, 10. 4., s. 20
Annotation: Medailon spisovatele a pedagoga E. Štorcha.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 8, říjen, s. 284-286
Annotation: Reportáž z moskevských oslav J. A. Komenského, pořádaných u příležitosti 300. výročí vydání jeho souborného díla.
Article
14
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 12, 11. 4., s. 2
Annotation: Glosa o J. A. Komenském.
Article
15
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 13, 25. 4., s. 3
Annotation: Článek o P. Kukalovi o jeho básnické i pedagogické tvorbě.
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 17, 15. 4., s. [97]
Annotation: Nekrolog.
Article
17
online
In: Čítárny [online]. -- 9. 7. 2014
Annotation: Rozhovor s B. Jachninem o jeho tvorbě; připojen medailon.
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 4, prosinec, s. 253-255
Annotation: Úryvek z knihy O. Kádnera "Dějiny pedagogiky, díl II., do konce století osmnáctého", který se týká dějin univerzity olomoucké a osudů J. Ch....
Article
19
In: die horen. -- ISSN 0018-4942. -- Roč. 57, 2012, č. 245, s. 134
Annotation: Portrét výtvarníka a pedagoga J. Rýze.
Article
20
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 7/8, s. 31-33
Annotation: Článek o životě a působení kazatele, publicisty a pedagoga Č. Duška.
Article