By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 7/8, březen/duben 1951, s. 251-253
Annotation: Poznámka ke kauze opsané básničky F. Branislava ("Pionýrský šátek"), kterou Mladá fronta otiskla 13. 1. 1951 pod cizím jménem. Následující...
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 20. 6. 2016
Annotation: Zprávy z aktuálního literárního dění; mj. k úbytku pracovních míst v nakladatelském a mediálním průmyslu a k problému plagiátorství u...
Article
3
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 21. 3. 2019
Annotation: Komentář k vydání knihy pro děti J. Čapka "Povídejme si, děti!" v nakladatelství Pikola, jež patří pod Euromedia Group, a k etice vydávání...
Article
4
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 18, 1947/1948, č. 1, s. 172-179
Annotation: Autor se odvolává na svůj dřívější článek (Listy filologické, roč. 66, č. 3) o závislosti románu J. Arbese "Adamité" na "Dějepisu Rakouska"...
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 2, 1960, č. 12, s. 14-19
Annotation: Autor se věnuje osobě a dílu V. Hanky; podrobně si všímá různých druhů plagiátorství, kterých se V. Hanka dopustil.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 6, červen, s. 177-178
Annotation: Recenze, mj. vinící autorku knihy z plagování K. Dewettera.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 9, listopad, s. 287-288
Annotation: Polemika s reakcí A. Kutinové na autorovu kritiku její knihy (Zlatý máj 1958, č. 6, s. 177-178); Kutinové text nebyl v časopise otištěn v celku,...
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 26, 28. 6., s. 2
Annotation: Polemická glosa k recenzi J. Holuba, upozorňující na poplatnost díla P. Ouředníka ("zavánějící plagiátorstvím") poetice G. Pereca, a odsudek...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 3
Annotation: Glosy; mj. Mystifikace na Wikipedii (o J. Rautenkranzovi a R. Kopáčovi), Zlaté časy políčků (o básních z webu Písmák, které si přivlastnil...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 26. 5., s. 7
Annotation: Reportáž o záhadné textové shodě dvou děl a kriminální povaze této věci. [Magpie i. e. angl. straka.]
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 18, 2. 5., s. 5
Annotation: Kritika knihy pseudonymového autora, plagiátu knihy: Schaefer Jack, Muž se srdcem kovboje, Praha, Odeon 1970.
Article
12
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 22, 1986, sv. 25, s. 257-258
Annotation: K dvěma listinným falzům, vážícím se k Rajhradu; též k cyrilským glosám in: Martyrologium Adonis.
Article
13
by Kufnerová, Zlata, 1935-
Published Jinočany : H & H Vyšehradská, 2009.
Annotation: S autorčiným úvodem O překladatelském řemesle (s. 7-9) a s texty: K psychologii překládání již přeloženého díla (Lze poznat plagiát?),...
Book
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 70, 24. 3., s. D6
Annotation: Článek o obvinění J. Hardera z plagiátorství ilustrací Z. Buriana v níže uvedené knize. Citováno z vyjádření vlastníka autorských práv...
Article
15
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2012, č. 10, 7. 5., s. 6
Annotation: Poznámka o podivných shodách knihy M. Janošky s knihou R. Květa Minerální vody České republiky, která ležela necelý rok v nakladatelství Academia,...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 233, 4. 10., příl. Národní, č. 40, s. 6
Annotation: Příspěvek do polemiky, vyvolané článkem A. Klokoče (vl. jm. Petra Rezka) o autorské nepůvodnosti odborného textu Z. Pince.
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 99, 21. 5., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 21. 5. 2010
Annotation: Komentář k plagiátorství v literatuře, zejm. v souvislosti s níže zmíněnou knihou.
Article
18
In: Tribuna. -- Roč. 9, 1927, č. 103, 1. 5., s. 3
Annotation: O přednášce: Saudek Robert v: Česká akademie věd a umění. Hanka Václav.
Article
19
In: Divadelní listy. -- Roč. 3, 1882, č. 36, 5. 10., s. 294
Annotation: Polemika s Jankem o kritiku jeho hry "Jos. Kaj. Tyl", označovanou za plagiát podle: Šamberka.
Article
20
In: Prager Presse. -- Roč. 10, 1930, č. 307, 9. 11., odpolední vydání, s. 10
Annotation: Lann Evgenij, Literaturnaja mistifikacija. Studie. Moskva-Leningrad, st. nakl. 1930. Studie sovětského lit. historika vycházející ze všeobecně známých...
Article