By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 3, [únor], s. 142-153
Annotation: Úvaha o vztahu lyriky a patosu, vyrůstající nad pozoruhodně velkou náklonností, již česká společnost chová k poezii; autorovi však ve společnosti...
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 230-237
Annotation: Studie o vztahu hodnoty uměleckého díla a jeho obsahu, citovány jsou mj. "Otevřené dílo" U. Eka a "Kritické eseje" R. Barthese; z valné části...
Article
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 13. 5. 2012
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedenou knihu.
Article
4
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 11. 9. 2014
Annotation: Recenze na soubor komiksových příběhů "Nejdůležitější věc na světě".
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, s. 321-329
Annotation: Přehled názorů na stylistiku z několika středověkých poetik.
Article
6
7
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Poznání, 2018.
Annotation: Monografie představuje soubor studií o české poezii devatenáctého a dvacátého století, které interpretují texty vybraných autorů, jimiž jsou...
Book
8
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 96-98
Annotation: Recenze na monografii J. K. Hona o překladech německých prozaických textů do češtiny v období raného novověku, zmíněn mj. vliv na J. A. Komenského...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 79-80
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [66]-[67]
Annotation: Poetická próza.
Article
11
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1266-1288
Annotation: Referét o tvorbě V. Holana, překladech jeho poezie do italštiny A. M. Ripellinem, srovnání s jinými básníky (např. S. Mallarmé); s ukázkou...
Article
12
by Kočevski, Ivana, 1976-
Published Beograd : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018.
Annotation: Monografie zkoumá povahu prostoru v prózách Michala Ajvaze; se seznamem pramenů a literatury (s. 287-291), seznamem ilustrací (s. 292) a poznámkou...
Book
13
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 6. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 6, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 6, 6. 2.
Annotation: Rozbor povídky "Milenec" I. Blahutové. Autor srovnává poetiku povídky s poetikou rozhlasové dramatizace povídky, která zazněla na Slovenském...
Article
14
by Bílik, René, 1960-, Matejov, Fedor, 1954-, Schmidt, Nora
Published Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie zakládá pojem "nové poetiky" a sleduje konstitutivní pravidla gramatiky a algoritmy utváření literárních textů a událostí...
Book
15
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [179]-180
Annotation: Poznámka přibližující život, dílo a zejména poetiku J. Kuběny.
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 9, s. 141-142
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 16-17
Annotation: Článek o autorském stylu psaní a o vnímání tohoto stylu čtenářem.
Article
18
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 3, s. 33-35
Annotation: Článek o analýze básně J. Stacha "Po návšteve"
Article
19
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 64-65
Annotation: Recenze na monografii F. Všetičky o poezii P. Bezruče.
Article
20
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Kritická esej o poezii F. Halase publikované ve výboru "Hlad". Autor srovnává jeho poetiku s poetikou V. Holana.
Article