By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 292, 17. 12., s. 12
Annotation: Recenze komiksu.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 17, 24. 4., s. 404
Annotation: Krátká recenze knihy fotografií ze života pohraničníků na Šumavě.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 34, 22. 8., s. 22
Annotation: Recenze románu.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, příl. Celostátní konference o české dětské literatuře, s. 43
Annotation: Poznámka o potřebnosti literatury vycházející ze života lidí v českém pohraničí; původně předneseno na konferenci o dětské literatuře.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 252, 28. 10., s. 7
Annotation: Zpráva informuje o oceněných pracích.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 38, 15. 2., s. 4
Annotation: Anotace na knihu Jiřího Hadrbolce: O lidech v pohraničí.
Article
7
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 48, 2008, Heft 1, s. 225-227
Annotation: Referát o stejnojmenném kolokviu; s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
8
In: Cesta kolem. -- s. [111]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorovi (s fot.) k fotografickému deníku z desetidenního putování vlakem českým a moravským pohraničím.
Book Chapter
9
In: Na hranici dvou světů. -- s. 173-175
Annotation: Doslov k románu o ochráncích státní hranice a železné opony v letech 1945-1989; s autorovým Úvodem (s. 3).
Book Chapter
10
by Martinek, Libor, 1965-
Published Opava : Slezská univerzita, 2009.
Annotation: Soubor statí; s Úvodem (s. 4-8) a s částmi: Teoreticko-metodologická část (s. 9-25, s oddílem: Skupinové identity na českém Těšínsku /s kapitolami:...
Book
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 59, 9. 3., s. 5
Annotation: Komentář k proměnám kulturního života v pohraničí po roce 1948.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 4, 1948, č. 255, 31. 10., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o udělení cen v literární soutěži oceňující romány z pohraničí.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 27, 23. 6., s. 7
Annotation: O morálně narušené mládeži a osídlování pohraničí; s dalším ohlasem pod nadtitulkem Hlasy a ohlasy.
Article
14
In: Literární listy. -- Roč. 11, 1889/1890, č. 4, 1. 2. 1890, s. 81
Annotation: V Praze začal vycházet týdeník určený pro pohraničí; redaktorem: Hála František.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 37, 5. 7., s. 3
Annotation: O sbírkách.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 4, 11. 10. 1946, s. 3
Annotation: Komentář o obrodě kultury v pohraničí a jejím bídném stavu, se kterým mohou pomoci mj. závodní kulturní referenti.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 16, 3. 1. 1947, s. 2
Annotation: Zpráva o vypsání soutěže Osidlovacího úřadu a fondu národní obnovy o román nebo reportáž/povídku odehrávající se v pohraničí.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 35, 16. 5. 1947, s. 1, 2
Annotation: Úvodník o neznalosti lidí z vnitrozemí stavu v pohraničí a malé osvěty o problematice pohraničí a významu obnovy tohoto prostoru.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 37, 30. 5. 1947, s. 4
Annotation: Zpráva o výsledku literární soutěže Osidlovacího úřadu a fondu národní obnovy o prózu z pohraničí.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 46, 30. 8. 1946, s. 4
Annotation: Glosa se věnuje ceně knih, nedostatku knih v pohraničí a situaci v knihovnách.
Article