By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [111]-[114] [1]-4
Annotation: Polemická reakce na filipiku proti básníkům polského spisovatele a dramatika W. Gombrowicze z r. 1952, přeložená z polského časopisu Kultura,...
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [92]-[96] [1]-5
Annotation: Recenze knihy rozhovorů s dvanácti polskými spisovateli o jejich politických postojích v letech 1945 až 1955 a jejich politickém vývoji po zkušenostech...
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 10, s. 146-147
Annotation: Recenze.
Article
5
6
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 19. 5. 2010
Annotation: Reportáž z návštěvy polského spisovatele A. Sapkowského v Čechách, kde navštívil mj. Filozofickou fakultu Masarykovy univerzitu a knižní veletrh...
Article
7
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s. 48-55
Annotation: Vzpomínka na B. Schulze i na setkání s S. I. Witkiewiczem; připojena je bio-bibliografická poznámka o W. Gombrowiczovi.
Article
8
In: Čtverec [samizdat]. -- Roč. [1], 1980, č. [1], s. D25-D44
Annotation: Diskuse G. Herlinga-Grudzińského a A. Michnika o podobách a rozdílech mezi komunismem ve státech východního bloku a eurokomunismem (hlavně na příkladu...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 6, 21. 3., s. 20-21
Annotation: Recenze na monografii L. Martinka o H. Jasiczkovi, těšínského básníka polského jazyka.
Article
10
In: Časopis Slezského zemského muzea. -- ISSN 1211-3131. -- Roč. 67, 2018, č. 1/3, s. 167-192; roč. 68, 2019, č. 1, s. 72-83; č. 2, s. 183-190
Annotation: Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981-1992, doplněná úvodním komentářem L. Martinka.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 3, s. 91
Annotation: Anotace na samizdatovou knižní novinku.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 3, s. 91
Annotation: Anotace na samizdatovou knižní novinku.
Article
13
In: Protější chodník [samizdat]. -- Č. 3, duben 1988, s. [62-111]
Annotation: Úryvek ze vzpomínkové knihy "Moje przygody z historia"; doplněna je bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 49-52
Annotation: Článek o polské literatuře; připojena biografická poznámka (s. 52).
Article
15
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 10. 7. 2017
Annotation: Reportáž o akci "Měsíc autorského čtení 2017", zejména o zahraničních účinkujících.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 244, 21. 10., s. 9
Annotation: Článek o M. Szczygielovi a jeho vztahu k Čechům, mj. zmíněna i jeho nová kniha "Není" (Nie mam) obsahující i životní příběh české básnířky...
Article
17
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 75, 2013, č. 2, únor, s. 22
Annotation: Soubor zpráv, mj. o recenzi českého vydání J. Manna "Poste restante".
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 327, 26. 11., s. 2
Annotation: Obsáhlý medailon; stručný nepodepsaný medailon s portrétem básníka viz na s. 1.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 260, 31. 10., s. 5
Annotation: Mj. o korespondenci básníka s českými autory.
Article