By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 4-5
Annotation: Zpráva shrnující nové ohlasy k "Právu na dějiny" a k "Dějinám a dějepisectví jako kulturním fenoménům", které se kriticky vyjadřovaly k...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 9, 4. 7. - 10. 9., s. [2]
Annotation: Zpráva o vydání druhé části sborníku "Hlasy k českým dějinám" s texty reagujícími na dokument Charty "Právo na dějiny", např. od M. Hübla,...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 19-21
Annotation: Zpráva uveřejňující seznam samizdatových textů, většinou s jejich s anotacemi, které vyšly do uzávěrky tohoto čísla. V. Benda sepsal zamyšlení...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 8, 4. 6. - 3. 7., s. 27-28
Annotation: Zpráva upozorňuje na pokus J. Šabaty diskutovat s "Laureatem", anonymním bývalým stranickým funkcionářem, který v časopise "Diskuse" č. 24/1985...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 12
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. M. Hübl napsal studii o slangu a argotu v Brně "Plotňáčtina" a...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 14-17
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. U sborníků a časopisů je podrobně uveden obsah. K 80. narozeninám...
Article
7
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 77, léto, s. 23-25
Annotation: Polemická glosa k odstoupení P. Hrušky z komise Státní ceny za literaturu.
Article
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
9
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 412-426
Annotation: Studie se zabývá postavou J. Niemojewskiego - polského reformátora z 2. poloviny 16. století. Autor se soustřeďuje na polemiku "Odpowiedź na książki......
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 103-103
Annotation: Glosa k otázce etických principů polemizování a úlohy redakce samizdatového časopisu.
Article
11
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 55-71
Annotation: Studie je věnována diskuzím ruských formalistů o skazu (narativní forma navozující dojem spontánního mluveného slova).
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 279
Annotation: Zpráva o polemice F. Kammradta (Sprachpflege, 1958, č. 5) s Klempererovými názory na odstraňování slov zatížených nacistickým dědictvím.
Article
13
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 465-467
Annotation: Zamyšlení nad úlohou, strategiemi a průběhem odborných diskusí; především se řeší otázka, zda se diskuse o umění dá srovnávat s diskusí...
Article
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 6, únor, s. 468-469
Annotation: Polemika s předchozím článkem v Actech incognitorum (1987/6) o smyslu diskuse, připojena pravidla, kterými se mají členové Societas incognitorum...
Article
15
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 181-197
Annotation: Studie zkoumá výše uvedené žánrové rozhraničení na příkladu několika anonymních pozdně středověkých sporů a na humanistickém traktátu...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 52, 2. 3., s. 29, příl. Orientace, s. xi
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 17-18
Annotation: Dopis ve formě úvahy reaguje na Vaculíkův fejeton "Poznámky o statečnosti", s nímž nesouhlasí. Vaculík ve svém fejetonu uvažuje o disidentství...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 23-24
Annotation: Soupis reakcí na fejeton L. Vaculíka a na text P. Pitharta "Bedra některých". Do reakcí se zapojil V. Havel, J. Gruša, L. Dobrovský. Text fejetonu...
Article
19
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 74, 28. 3., příl. Salon, č. 1117, s. 17
Salon. -- 3. 4. 2019
Annotation: Článek věnovaný vzpomínce na polemiku M. Kundery a V. Havla; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 5, 23. 3. - 10. 4., s. 16
Annotation: Krátká zpráva informující o dvou dopisech (č. 2 a č. 3) L. Hejdánka, které reagují na fejetony L. Vaculíka "Poznámky o statečnosti" a "Bedra...
Article