By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 7
Annotation: Krátká zpráva oznamující, že podle Polské tiskové kanceláře byl v Gdaňsku zatčen mimo jiné člen podzemní Solidarity B. Borusewicz a rovněž...
Article
2
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 6, [1983], č. 2, s. 109-113
Annotation: Rozhovor s politickými aktivisty Z. Bujakem a W. Kulerskim o současném politickém vývoji v Polsku, včetně perspektiv dalšího vývoje odborového...
Article
3
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. 6, [1983], č. 2, s. 130-131
Annotation: Úvaha o možnostech obnovení činnosti Solidarności během výjimečného stavu. Autorka vidí v této situaci šanci na vytvoření politické opozice...
Article
4
In: Čtverec [samizdat]. -- Roč. [1], 1980, č. [1], s. D25-D44
Annotation: Diskuse G. Herlinga-Grudzińského a A. Michnika o podobách a rozdílech mezi komunismem ve státech východního bloku a eurokomunismem (hlavně na příkladu...
Article
5
Annotation: Rozhovor, esej a studie; mj. s uvedenými doprovodními texty.
Book
6
by Sikorska, Grażyna
Published [Místo vydání není známé] : [nakladtael není známý] [samizdat], [1985].
Annotation: Biografie; mj. s uvedeným doprovodním textem.
Book
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 15, 17. 10. - 10. 11., s. 5
Annotation: Dopis generálnímu prokurátorovi o případu P. Pospíchala a násilí, kterému je od Státní bezpečnosti vystaven. Pospíchal je kulturní a politický...
Article
9
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 86, 2019, č. 1, leden, s. 27-29
Annotation: Kázání u příležitosti pohřbu M. Balabána.
Article
10
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 86, 2019, č. 1, leden, s. 17-18
Annotation: Dopis M. Balabánovi u příležitosti jeho 80. narozenin; datováno: 4. září 2009.
Article
11
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 52-54
Annotation: Článek se věnuje hnutí Pomarańczowa Alternatywa a happeningům, které toto hnutí pořádalo (např. malování trpaslíků, sv. Mikuláš, Tajný...
Article
12
In: Protější chodník [samizdat]. -- Č. 4, prosinec 1988, s. [66-69] (1-[4])
Annotation: Rozsáhlý článek o vzniku, fungování, ideových zásadách a čelných představitelích (K. Głogowski, A. Pleśner) Hnutí svobodných demokratů...
Article
13
online
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. [10], [1987], č. 9, s. 120
Annotation: Portrét J. Šabaty. Autor věnuje předkládané číslo „Dialogů“ tomuto českému filosofovi a zdůrazňuje jeho činnost v rámci politické opozice...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 3, únor, s. 19-20
Annotation: Úryvek dopisu S. Devátého G. Husákovi o případu kulturního a politického aktivisty P. Pospíchala. Úryvek se zaměřuje na porušování lidských...
Article
15
online
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 9, červen, s. 6
Annotation: Zpráva informující o zastavení trestního stíhání M. Mrtvého a o peněžitém trestu 2 500 Kčs, který byl vyměřen T. Hradílkovi a R. Berezovi...
Article
16
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 2, s. 66-67
Annotation: Ironický komentář raketové kariéry severočeského protikomunistického aktivisty formulovaný jako krátká povídka.
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 8, duben, s. 17
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Františka Kriegla, kterou roku 1987 založila Nadace Charty 77 ve Stockholmu. Laureát, J. Šabata, je oceňován za úsilí...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 9, květen, s. 17
Annotation: Dopis, výzva k solidaritě s politickým vězněm P. Airikjanem s žádostí o jeho propuštění. Airikjanovi hrozí mnohaleté vězení za jeho činnost...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 10, květen, s. 17-18
Annotation: Výzva, zpráva o dalším polském vězni svědomí R. Gawlikovi, který je aktivní v mnoha opozičních hnutích, např. Polsko-československé solidaritě,...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 1, leden, s. 3-5
Annotation: Zpráva ze dne 6. ledna 1987 oznamující, že stávající mluvčí Charty 77: A. Šabatovou, J. Šterna a M. Palouše nahradili noví mluvčí - J. Vohryzek,...
Article