By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., příl. Ego!, roč. 5, č. 46, s. 4-9
Ego!. -- 15. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s A. Ledererem o jeho otci J. Ledererovi, životu za normalizace, provozu nakladatelství Prostor a politickém vývoji po roku 1989; připojena...
Article
2
Annotation: Publikace přibližuje svět českých novinářů a současných médií, novinářskou práci a aktuální problémy žurnalistiky; s uvedenou předmluvou,...
Book
3
by Arendt, Hannah, 1906-1975
Published Praha : OIKOYMENH, 2019.
Annotation: Kniha esejí o povaze svobody a totality, vztahu pravdy a politiky, dějinách naší společnosti a pozici moderního člověka ve světě; mj. s uvedenou...
Book
4
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 72
Annotation: Prohlášení přednesené na mírové demonstraci 8. 12. 1987 na pražské Kampě.
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 21-22
Annotation: Shrnující zpráva o obsahu a redakci nového samizdatového časopisu "Komentáře", který se zabývá mírovou otázkou a politikou, což ho odlišuje...
Article
6
In: Reflexe. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s Poznámkou (s. [236]); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
7
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 14. 10. 2008
Annotation: Rozhovor s nedávno odvolaným ředitelem Národní knihovny ČR; mj. o české literatuře, čtení, nové budově NK ČR a Ježkově politickém angažmá.
Article
8
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 22. 2. 2009
Annotation: Rozhovor o projektu stavby nové budovy Národní knihovny ČR, v souvislosti s úmrtím architekta vítězného projektu J. Kaplického. Navazuje na rozhovor...
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [65]-[73] [1]-9
Annotation: Polemika o etice, vlivu a významu politiky.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [69]-[74] [1]-6
Annotation: Dva dopisy z literární korespondence českého spisovatele a kritika Jana Trefulky. První jako odpověď mladým lidem na politické otázky, druhý...
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [83]-[86]
Annotation: Medailon rakouského politika a státníka.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 11
Annotation: Fejeton, využívající jazykové komiky, pojednávající o aktuálních politicko-společenských tématech, jako jsou uprchlická krize, vláda v čele...
Article
13
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [218-223]
Annotation: Esej o krizi politické levice, jejíž počátky vidí autor ve vzdálenější minulosti, než jak se v současnoti jeví, ale rovněž i v jiných mechanismech,...
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [18]-[21] [1]-4
Annotation: Úvahy o politickém vývoji ve státech komunistického bloku a o fámách, které předpovídají konec normalizace a datum návratu demokracie.
Article
15
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [45]-[47] [1]-3
Annotation: Souhlasná reakce na politické názory V. Havla v samizdatovém rozhovoru s K. Hvížďalou.
Article
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [48]-[50] [1]-3
Annotation: Recenze politického eseje J. Dienstbiera.
Article
17
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. [16]-21
Annotation: Esej zabývající se proměnami české politiky v čase a naznačující i určitá východiska, jak aktuální situaci zlepšit; připojena je biografická...
Article
18
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 188-197
Annotation: Rozhovor s P. Šustrovou o politických ideálech, o Chartě 77, o V. Havlovi, o polistopadovém vývoji politiky, o neochotě ke společenskému dialogu...
Article
19
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 18. 6. 2012
Annotation: Dvě laudatia k udělení Ceny Revolver Revue B. Doležalovi, projev oceněného a koláž úryvků z jeho "Událostí".
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 5, leden, s. 374-376
Annotation: Úvaha nad rolí K. H. Borovského v politice revolučního roku 1848 a roku následujícího; použito jako úvod k následujícímu článku - úvaze...
Article