By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 15, 2019, č. 9, s. 28
Annotation: Bio-bibliografická poznámka připojena k úryvku překladu románu "Lida" A. Jurewicze.
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 17. 5. 2012
Annotation: Zpráva o konání veletrhu Svět knihy 2012.
Article
3
online
In: Párek [online]. -- Roč. 20, 2020, č. 2, únor, s. 5-7
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 4, 16. 8., s. 97-99
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 5, 11. 10., s. 41-44
Annotation: Záznam diskuse s A. Jagodzińskim, která se uskutečnila při příležitosti udělení Ceny Václava Buriana; rozhovor s laureátem se týká zejména...
Article
6
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 396-411
Annotation: Studie se zabývá dvěma monografiemi L. Martinka: "Identita v literatuře Těšínska" a "Henryk Jasiczek. Monografie".
Article
8
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 78-82
Annotation: Rozhovor o pozici české a slovenské literatury v Polsku, o situaci tamních literárních časopisů, o polském samizdatu a neoficiálních autorech...
Article
9
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 49-52
Annotation: Článek o polské literatuře; připojena biografická poznámka (s. 52).
Article
10
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 28, 2017, č. 1/2, s. [5]-15
Annotation: Úvodní studie na téma odsunu Němců z Polska a Československa, resp. o místních, (post-)socialistických a národních perspektivách zobrazení...
Article
11
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 3, 14. 6., s. 108
Annotation: Nekrolog V. Dvořáčkové.
Article
12
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 10, 2017, č. 40, 15. 10., s. 24-29
Annotation: Studie o židovských aspektech díla B. Schulze.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o nejnovějších jevech polské literární produkce, které ovlivňují také její českou recepci. Autorka upozorňuje na takové jevy jako:...
Article
15
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 24, 2013, č. 4, s. 85-88
Annotation: Referát o divadelní inscenaci dramatu Lenky Lagronové na motivy knihy Olgy Tokarczukové.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 238, 12. 10., příl. Orientace, s. x
Annotation: Esej o knize Gottland.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 117-118
Annotation: Autor informuje o polských literátech a umělcích, působících na českém území v oblasti Těšínska.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 6. 9., příl. Pražská literární revue, s. 30-32
Annotation: Studie o městském prostoru v díle F. Kafky a B. Schulze, s připojenou biografickou poznámkou o autorce.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 6. 9., příl. Pražská literární revue, s. 33-34
Annotation: Studie o vlivu židovského původu na dílo B. Schulze a F. Kafky, s připojenou biografickou poznámkou o autorce.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 269, 16. 11., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze souboru fejetonů o české literatuře.
Article