By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 47, 21. 11., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
2
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 4, 2011, č. 16, 31. 8., s. 11-12
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 1, 2011, č. 2, s. 14-15
Annotation: Recenze. Doplněno o rozhovor se spoluautorem knihy K. Činátlem.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 224, 25. 9., příl. Víkend, s. 42
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 18, 2011, č. 3, s. 468-474
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 29, 2007, č. 3, [březen], s. 19-21
Annotation: Studie s mezititulky Fantastičtí viktoriáni, Historie v zrcadle zábavní četby.
Article
8
Published Bielefeld : Transcript, 2009.
Annotation: Sborník studií zabývajících se různými aspekty komiksu (dějiny, definice žánru, intermedialita, narativní struktury, autobiografický komiks,...
Book
9
Annotation: Soubor studií pojednávajících o základních rysech normalizační popkultury byl vytvořen účastníky a vedoucími semináře Poetika normalizační...
Book
10
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 6, s. 23-49
Annotation: Studie, pokoušející se pojmenovat základní rysy a momenty fenoménu popkultury; dílo O. Březiny a V. Holana v textu funguje jako kontrastní protějšek...
Article
11
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 3, 2006, č. 6, s. 110-124
Annotation: Studie, bohatě pracující s úryvky z dobové (50. léta 20. století) poezie a vizuality.
Article