By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 271, 21. 11., s. D1, D4
Annotation: Článek o setkání potomků slavných osobností.
Article
2
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 15, 2005, č. 37, 14. 2., s. 5
Annotation: Portrét M. Procházkové - pravnučky B. Němcové.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 183, 7. 8., příl. Víkend, s. E1-E2
Annotation: O životních osudech tří potomků slavných osobností - R. Haška (vnuk J. Haška), J. J. Kotíka (vnuk T. G. Masaryka) a M. Wichterleho (vnuk O. Wichterleho).
Article
4
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 99, 28. 4., s. 3
Annotation: Ve Strakonicích se u příležitosti 200. výročí narození F. L. Čelakovského konalo setkání jeho potomků.
Article
6
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 92, 2007, č. 8, 28. 3., s. 3
Annotation: Článek o zeti a vnukovi J. A. K.
Article
7
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 5, 1963, č. 23, 7. 6., s. 13
Annotation: Odpověď na dotaz čtenáře, zda žijí nějací potomci B. Němcové. M. Ivanov uvádí soupis potomků, žijícím je J. Němec.
Article
8
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 16, 1980, č. 2, únor, s. 29-30
Annotation: Medailon syna F. M. Pelcla.
Article
9
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2010, č. 6, 2. 2., s. 7-8
Annotation: Článek o potomcích B. Němcové. Autorka navštívila prapravnučku B. N., farářku Církve čs. husitské, M. Procházkovou.
Article
10
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [48], 2016, č. 50, 13. 12., s. 8-9
Annotation: Reportáž (s fot.) o setkání a autogramiádě s potomky a příbuznými našich osobností, zejm. literárních. Konalo se v listopadu 2016 v Národním...
Article
11
In: Čas. -- Roč. 9, 1895, č. 26, 29. 6., s. 406
Annotation: Mj. Měsíčník Die Gesellschaft přináší recensi od Otakara Staufa von der Marcha na 5. díl Kosmákových Kukátek, u kterých zvl. oceňuje absenci...
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 219, 18. 9., příl. Víkend, s. 17-19
Annotation: Životopisný článek o Jiřím Petráškovi (nar. 30. 5. 1956), nemanželském synovi J. Wericha. S citacemi z rozhovoru a fotografiemi.
Article
13
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2017, č. 23, 8. 11., s. 6
Annotation: Článek o výstavě fotografií R. Blaška (Velké Přílepy, 5. 10.-30. 11. 2017). S fot. V. Ebra, R. Haška a syna J. Wericha.
Article