By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 50, 2013, č. 2, s. 148
Annotation: Článek o sekeromlatu z pozůstalosti M. Alše.
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 26/27, 27. 6., s. 17
Annotation: O plánovaném prodeji nemovitosti po K. Čapkovi včetně jeho pozůstalost Městské části Praha 10, jejíž schopnost objekt a zejména písemnosti...
Article
3
In: Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. -- Sv. 2, s. 5-7
Annotation: Úvod k edici vzájemné korespondence z let 1837-1881 (101 listů, z toho 64 Šemberových); - se seznamem publikovaných dokumentů (s. 184-185), se...
Book Chapter
4
In: Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. -- Sv. 3, s. 5-11
Annotation: Úvodní studie k edici vzájemné korespondence z let 1837-1869 (168 listů, z toho 92 Šemberových, 75 Klácelových, 1 Klácelův Šemberové); - se...
Book Chapter
5
In: Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. -- Sv. 4, s. 5-8
Annotation: Úvod k edici vzájemné korespondence z let 1838-1878 (182 listů, z toho téměř 100 Šemberových); - s obr. příl. (s. 261-270), se seznamem publikovaných...
Book Chapter
6
7
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2005, č. 32, červen, s. 12-13
Annotation: Glosa o pátrání po pozůstalosti A. Pammrové.
Article
8
In: Bylo takové ticho. -- s. 118-131
Annotation: Doslov; svazek obsahuje oddíly: Na dech (Ze samizdatu 1979), s. 7-56; Úkryt havrana (Texty posledních let) [z rukopisné pozůstalosti], s. 57-116.
Book Chapter
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 74, 2005, č. 1, s. 39-64
Annotation: Studie; s přílohami: Stručný soupis archivních pozůstalostí Sávy Chilandarce (s. 55-58; pozůstalost se nachází v kášteře Chilandaru na Svaté...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 654-661
Annotation: Studie o denících K. M. Čapka-Choda, uložených v jeho pozůstalosti. M. Aleš, B. Benešová, E. Destinnová, J. Herben, K. Klostermann a J. Kvapil...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 763
Annotation: Zpráva, vztahující se k projektu edice Spisů F. Langera, o nálezu rukopisu neznámé povídky, kterou by bylo možno přičíst k Langerovu souboru...
Article
12
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 18 (42), 2004, s. 213-218
Annotation: Úvodní komentář k edici tří dopisů z pozůstalosti D. Mahnkeho (s. 219-223).
Article
13
by Lopatka, Jan, 1940-1993
Published Praha : Torst, 2005.
Annotation: Soubor 151 lektorských posudků vydaných z pozůstalosti; v poli Díla uvádíme knihy vydané, u titulů (zřejmě) nevydaných zaznamenáváme jméno...
Book
14
In: Práce a studie Muzea Beskyd. Společenské vědy. -- R. 2005, č. 16, s. 43-48
Annotation: Medailon K. F. T. (s fot.); se soupisem pozůstalosti, kterou muzeu v r. 1989 věnoval syn León Fiža.
Article
15
16
In: Tajemství testamentů. -- S. 5-7
Annotation: Kapitoly o Ludvíku XVI., Napoleonovi, A. Nobelovi, M. Monroe a J. Hlávkovi napsala B. Frajerová, ostatní P. Kovařík; - mj.: Alfreda Nobela inspirovala...
Book Chapter
17
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 3, 17. 1., s. 68
Annotation: Soubor glos: o edici Divišových básní pro děti, o francouzských nebo anglických verzích (do češtiny ještě nepřeložených) románů M. Kundery...
Article
18
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 451-455
Annotation: Přehled.
Article
19
In: Malý Budiždán Aloyse Skoumala. -- s. 88-89
Annotation: Doslov k výboru z epigramů, aforismů a sarkasmů ze Skoumalovy pozůstalosti (sám Skoumal se ve své poslední strojopisné autobiografii zmiňuje...
Book Chapter
20