By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čin. -- Roč. 7, 1935, č. 17, 15. 8., s. 269
Annotation: O autorských daních.
Article
2
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 23, 14. 1., s. 5
Annotation: Protest proti úřednímu postupu vůči spisovatelskému honoráři.
Article
3
In: Tribuna. -- Roč. 9, 1927, č. 234, 5. 10., s. 3
Annotation: Informace o článku: Rutte Miroslav v Národních listech, jenž upozorňuje na skutečnost, že zemský výbor neodpovídá na žádosti českých spisovatelů...
Article
4
In: Obecné listy naučné a zábavné. -- Roč. 2, 1861, č. 2, 15. 1., s. 45
Annotation: Thurn R. Taxis počne vydávat český právnický časopis.
Article
5
In: Moravská Orlice. -- Roč. 38, 1900, č. 75, 1. 4., s. 3
Annotation: Zpráva o tom, že F. Dostál - advokát, spisovatel se uzdravil.
Article
6
In: Právo lidu. -- Roč. 33, 1924, č. 137, 12. 6., s. 4
Annotation: O přelíčení s herci: Noll Karel a: Charvát Alois pro úpravy: Hašek Jaroslav románu a porušení práva autorského. Byli osvobozeni a žalobce...
Article
7
In: Novina. -- Roč. 1, 1915/1916, č. 2, 8. 10. 1915, s. 28
Annotation: Přetištěno z Právnických rozhledů č. 19. Úvahy o nutnosti ochrany autorských práv a o výhodách spisovatelů z toho plynoucích.
Article
8
In: Čas. -- Roč. 19, 1905, č. 7, 7. 1., s. 6
Annotation: ...v Americe.
Article
9
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 628, 16. 12., s. 5
Annotation: O nedostatcích autorského práva v neprospěch honorářů za poesii.
Article
10
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 102, 26. 2., s. 9
Annotation: Právní komentář.
Article
11
In: Lidové noviny. -- Roč. 34, 1926, č. 317, 24. 6., s. 7
Annotation: Praha, 23. června. Ke schválení osnovy autorského zákona v poslanecké sněmovně.
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 2 (47), 1939, č. 225 (501), 6. 10., s. 2
Annotation: O zpronevěře autorských honorářů v New Yorku, při níž byl nejvíce postižen romanopisec: Phillips Oppenheim E.
Article
13
In: Lidové noviny : ranní Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 14, 15. 1., s. 2
Annotation: O saské divadelní společnosti, která bez povolení hrála Veselou vdovu.
Article
14
In: Večerní Lidové noviny. -- Roč. 15, 1907, č. 239, 30. 8., s. 1
Annotation: O sporu spisovatele: Hawel Rudolf o autorských nárocích.
Article
15
In: Lidové noviny. -- Roč. 3 (48), 1940, č. 173 (377), 27. 7., s. 6
Annotation: Komentuje právní dobrozdání: Forman Pavel z časopisu Právník.
Article
16
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 585, 20. 11., s. 9
Annotation: Autorské právo v SHS.
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 112, 3. 3., s. 9
Annotation: O tom, že zemské divadlo v Brně porušilo smlouvu o provozování: Brucknerovy hry, přeložené: Fischer Otokar.
Article
18
In: Pramen. -- Roč. 6, 1925/1926, č. 7, 20. 3. 1926, s. 264
Annotation: O osnově zákona o právu autorském.
Article
19
In: Moravské noviny. -- Roč. 18, 1866, č. 120, 9. 10., s. 464
Annotation: Zpráva redakce Právníka vypisuje poctu 20 zl. za nejlepší úvahu "O pokusu podvodu spáchaného přihlášením se k vykonání křivé přísahy".
Article
20
In: Jeviště. -- Roč. 1, 1920, č. 5, 26. 2., s. 62
Annotation: O stejnojmenném článku: Löwenbach Jan v posledním dvojčísle Lumíra.
Article