By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Šumava patafyzická. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o ilustrátorovi; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi textu (zadní záložka volné obálky).
Book Chapter
2
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 114, jaro, s. 7-15
Annotation: Esej; připojeny fotografie (s. 8, 11).
Article
3
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 12. 12. 2010
Annotation: Článek o románu "La lenteur" (Pomalost) M. Kundery.
Article
4
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 2, 1984, č. 6, prosinec, s. 45-59
Annotation: Úvaha na téma totalitarismus a literatura; napsáno v roce 1945.
Article
5
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 4. 2. 2015
Annotation: Zpráva o překladu románu M. Kundery do angličtiny.
Article
6
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 16. 2. 2015
Annotation: Ukázka; připojena anotace.
Article
7
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 1, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 15, 1954, č. 1, 30. 3., s. 24-29; č. 4, 10. 1., s. 145-157
Annotation: Studie nejprve teoreticky a poté na základě vybraných děl české literatury zkoumá vlastnosti mluvního rytmu.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 74, 24. 3., s. 3
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
12
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 6 (81), 1958, č. 2, listopad, s. 289
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 58-59
Annotation: Úvaha o vývoji československého porevolučního románu a povídky, kritika psychologické prózy.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 9/10, s. 794-796
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 1, s. 125-132
Annotation: Studie o životě a díle Petera Jilemnického.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 270-287
Annotation: Rozbor pěti děl vzešlých ze soutěže Pracující se hlásí do literatury.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 790-791
Annotation: Komentář k tvorbě mladého prozaika Josefa Petráně, požadavek podpory autorů z dělnického prostředí.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 791-792
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 6, s. 908-912
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 7 (82), 1959, č. 1, červen, s. 68-78 - č. 2, listopad, s. 225-234
Annotation: Autorka se zabývá rýmem a rytmem prozaické václavské legendy Oportet nos fratres, která vznikla přepracováním Gumpoldovy legendy a kterou vydal...
Article