By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
by Schübler, Walter, 1963-
Published Göttingen : Wallstein Verlag, 2018.
Annotation: Biografie rakouského spisovatele Antona Kuha zahrnuje též popis německojazyčného kulturního prostředí první poloviny 20. století (včetně zmínek...
Book
3
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 9. 2012
Annotation: Zpráva o konání divadelní inscenace "Příliš tichý nos" na náměty z tvorby F. Kafky.
Article
5
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 23, 1984, s. 61-63
Annotation: Článek k 100. výročí narození Franze Kafky.
Article
6
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 23. 1. 2011
Annotation: Soubor zpráv o akcích spojených s literaturou, mj. o odhalení pamětní desky M. Broda a o autogramiádě K. Hvížďaly.
Article
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 30. 1. 2011
Annotation: Reportáž z odhalení pamětní desky M. Broda v Haštalské ulici v Praze.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 77-82
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 66
Annotation: Úvodní poznámka k cyklu článků věnovaných tematice literární tvorby F. Kafky.
Article
11
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 41, 4. 10., s. 32-[35]
Annotation: Článek o rodině Jesenských, mj. o M. Jesenské a jejím vztahu k F. Kafkovi a o její dceři J. Krejcarové; připojeny bio-bibliografické poznámky...
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 43, 15. 10., s. 18
Annotation: Referát.
Article
13
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 7-8
Annotation: Úvodník věnovaný památce K. Krolopa, zmíněna konference konaná 29. 5. 2015 na německém velvyslanectví v Praze u příležitosti výročí jeho...
Article
14
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 41-46
Annotation: Projev J. Stromšíka u příležitosti slavnostního otevření výzkumného centra K. Krolopa při Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě...
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 4
Annotation: Článek se věnuje prezentaci knihy "Kafka 2 : Roky rozhodování" R. Stacha, která se konala v Moravské zemské knihovně v Brně.
Article
16
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 194-201
Annotation: Recenze na sebrané spisy M. Broda.
Article
17
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 237, 12. 10., s. 13
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu pražského německého spisovatele F. Kafky "Amerika" v Divadle na provázku.
Article
18
by Spirek, Christiane Ida, 1959-
Published Wuppertal : Arco, 2005.
Annotation: Monografie analyzuje německy psané romány Ludwiga Windera ze 30. a 40. let 20. století (viz rozpis), zvláště se zřetelem na koncepci "krize střední...
Book
19
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [1]-29
Annotation: Studie věnovaná L. Reinerové a její prezentaci sebe sama jako poslední pražské německé spisovatelky.
Article
20
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 98-102
Annotation: Recenze na monografii S. Schefflera o vztahu pražské německé literatury k literární moderně, zmíněni jsou mj. F. Kafka, M. Brod, G. Meyrink, E....
Article