By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, s. 149-151
Annotation: Autor rozebírá Dobrovského poznámky k analogické opravě českého pravopisu, učiněné v předmluvě k jeho české mluvnici z roku 1819.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [8], říjen, s. [87]
Annotation: Zpráva o průběhu vyřizování korespondence mezi ineditními spisovateli a ředitelem Ústavu pro jazyk český Janem Petrem stran připravované pravopisné...
Article
3
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 2, s. 2-7
Annotation: Úvaha o svobodě, o trestu a zejména o tom, jak směřování světa ovlivňují dle autora hloupí lidé (ať už jde o změnu pravopisu, nebo o volbu...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 79-86
Annotation: Poznámka k ortografii slova "filozofie"; autor ironizuje progresivní psaní, jehož preferování je podle něho projevem institucionální polovzdělanosti.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, s. 166-168
Annotation: Komentář k projevu L. Štolla na 8. celostátní konferenci učitelů a školských pracovníků.
Article
6
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 73, 1949, č. 4, s. 241-258
Annotation: Studie se zabývá návrhem nové transkripce latinských textů Komenského. Autor se zabývá Komenského texty z let 1640 až 1668, svůj návrh dokládá...
Article
7
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 11, 1948/1949, č. 2, s. 95-96
Annotation: Článek je polemikou s názory F. Jílka a I. Olbrachra zveřejněnými v článku Jazyková správnost v moderní české próze (In Oběžník přátel...
Article
8
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 18, 1949, č. 2, s. 33-38
Annotation: Studie rozebírá Husův traktát a výklady V. Flajšhanse a urguje nové vydání traktátu.
Article
10
by Stich, Alexandr, 1934-2003
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
Book
11
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 86, 2003, č. 1, březen, s. 27-37
Annotation: Studie.
Article
12
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 83, 2000, č. 5, s. 243-252
Annotation: Stať.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 9, 11. 1., s. 4
Annotation: Fejeton o novoročenkách, v nichž se přeje šťastný "Nový Rok". Eisner se pozastavuje nad velkým písmenem ve slově "Rok".
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 39, 29. 9., s. 4
Annotation: Odpověď na jeho polemiku s Holého článkem o reformě českého pravopisu.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 12, 11. 6., s. 7
Annotation: Fejeton o českém pravopisu.
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 1/2, s. 283-288
Annotation: O Husově pravopisném traktátu jako lingvistickém předchůdci oboru.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 1, 5. 1., s. 23
Annotation: Recenze sborníku příspěvků ze stejnojmenné konference (Brno, září 2010).
Article
19
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 12, č. 1/2. -- ISSN 0323-0562. -- R. 1972, s. 7-64
Annotation: Studie, s kapitolami: První česká bible, Dva důvěrní žáci Husovi, Chorvatský žák Husův, M. Matěj ze Zvolena, iluminátor a husitský teolog,...
Article
20
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 35, 1989, s. 209-211
Annotation: Poznámky ke kritickému vydání "Die älteste tschechische Psalterübersetzung".
Article