By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 47, 11. 11., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s režisérem P. Jančárkem o dokumentárním filmu "Tady Havel, slyšíte mě?" o posledních letech života prezidenta a dramatika V. Havla,...
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 220, 13. 11., s. 8
iHNed.cz [online]. -- 12. 11. 2019
Annotation: Recenze.
Article
3
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 225, 20. 11., s. [1]
Annotation: Krátký komentář J. Kmenty, který odkazuje na video-rozhovor pro DVTV o knize "Rudý Zeman".
Article
4
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 275, 27. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 46, s. 3-4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 45, 27. 11.
Annotation: Laudatio na M. Macháčka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2019.
Article
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 3. 11. 2015
Annotation: Článek o otevřeném dopisu českých spisovatelů prezidentovi M. Zemanovi.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 2. 1., s. 8
Annotation: Karikatura V. Havla připomínající prezidentův první novoroční projev.
Article
9
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 5. 2014
Annotation: Soubor zpráv o divadelních premiérách, mj. uvedených inscenací.
Article
10
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 30. 12., s. 20
Annotation: Článek o rozhlasové hře-dokudramatu K. Rathouské a M. Macháčka "A máme to za sebou" o událostech listopadu a prosince roku 1989 a konci G. Husáka...
Article
12
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 64, 2018, č. 4, 14. 12., s. 78
Annotation: Recenze na film "Hovory s TGM".
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. 30-[31]
Annotation: Článek o kauze údajného článku F. Peroutky "Hitler je gentleman", o jehož existenci se vyjádřil prezident M. Zeman, avšak autorem článku není...
Article
14
In: U obětovaného prezidenta. -- S. 9-50
Annotation: Editorův komentář textu; se Seznamem vyobrazení (s. 762-763); s Jmenným rejstříkem (s. 764-770); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
15
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 26. 6. 2012
Annotation: Článek o 4. řadě televizního seriálu "Zdivočelá země“, ve které zahrál V. Havel.
Article
16
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 52-53
Annotation: Recenze na biografickou knihu P. Kosatíka o T. G. Masarykovi.
Article
17
18
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 46
Annotation: Recenze na monografii R. Vaška věnovanou anonymní publicistice T. G. Masaryka z doby jeho prezidentského působení.
Article
19
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 31. 3. 2012
Annotation: Zpráva o konání koncertu pro V. Havla v New Yorku.
Article
20
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 116, 2018, č. 4, s. 967-989
Annotation: Studie o proměně zobrazování T. G. Masaryka českými malíři a sochaři na základě jeho politiky a vnímání českou společností.
Article