By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [4], duben, s. 11-12
Annotation: Zpráva o zatčení lidskoprávního aktivisty M. Duraye, jenž se měl dopustit trestného činu vydáváním svých knih a textů v zahraničí. Podle...
Article
2
by Aujezdský, Pavel, 1946-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá audiovizuální propagandou v animovaném, dokumentárním a hraném filmu v období od počátku první světové války do období...
Book
4
5
by Žantovský, Petr, 1962-
Published Vendryně : Beskydy, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá proměnami českých médií ve 21. století a jejich vztahu k objektivitě, dezinformacím a informační válce; autor se zvláště...
Book
6
by Reisch, Alfred A. 1931-2013
Published Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.
Annotation: Monografie popisuje program tajné distribuce knih do východní Evropy, který financovala Central Intelligence Agency v letech 1957-1970; s Prameny (s....
Book
7
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 3-940098-16-7. -- Jg. 31, 2017, S. 170-175
Annotation: Recenze.
Article
8
by Alvarová, Alexandra
Published Praha : Triton, 2017.
Annotation: Publikace popisuje současné metody propagandy a manipulace na příkladě především (ale nejenom) proruských dezinformačních médií a aktivistů;...
Book
9
by Kopal, Petr, 1975-
Published Praha : Casablanca : Ústav pro studium totalitních režimů ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá vztah propagandy a filmu; s resumé v angličtině (s. 363-364); s medailony autorů (s. 365-367); se Seznamem vyobrazení...
Book
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 13, 11.-30. 9., s. 8-10
Annotation: Otevřený kritický dopis M. Formanovi u příležitosti jeho návštěvy v Československu a rozhovoru, který poskytl J. Klimentovi a který Stankovič...
Article
11
In: Dialogy [samizdat]. -- Roč. [4], 1980, č. 2/3, s. 71-83
Annotation: Studie se zabývá přehledem mechanismů využívání jazyka komunistickou vládou. Součástí studie je shrnutí obsahu referátu anonymního autora...
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 10. 1., s. 31
Annotation: Recenze na populárně naučnou obrazovou knihu o fenoménu dezinformací.
Article
13
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 5-11
Annotation: Článek o zneužívání paragrafu 105 "Vyzvědačství" trestního zákona s konkrétními příklady politických vězňů, kteří byli podle tohoto...
Article
14
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 6. 11. 2013
Annotation: Článek o G. Orwellovi a zneužívání jeho myšlenek v rámci politické propagandy. Autor kritizuje především (pravicové) americké politiky.
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 19-20
Annotation: Fejeton tematizující kulturní a politickou úroveň oficiálního tisku (Rudé právo, Tvorba a Kmen) v konfrontaci s realitou života; s datací březen...
Article
16
by Goldstein, Klára, 1988-
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2019.
Annotation: Monografie o chilském básníkovi zabývající se ohlasem angažované části jeho tvorby v české poválečné literární kultuře - překlady a...
Book
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [8], srpen, s. 8-29
Annotation: Studie rozdělená na třináct tematických částí, v nichž se mluvčí Charty 77 zabývají vývojem hodnot a vlivem politiky a konzumu na morálku....
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [5], květen, s. 3-9
Annotation: Pojednání o stavu české historiografie (o slovenské nemají autoři tolik informací), o ideologické manipulaci s dějinami a pamětí národa, o...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 12, 4. 11. - 3. 12., s. 37-38
Annotation: Zpráva o společném prohlášení dvaceti zástupců maďarské nezávislé kultury (např. M. Haraszti) adresované účastníkům Evropského kulturního...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 5, březen, s. 5-8
Annotation: Dopis šéfredaktorovi Rudého práva Z. Hořenímu v reakci na pomlouvačné články o Chartě 77, Nadaci Charty 77 a dalších organizacích. Janouch...
Article