By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Annotation: Almanach výtvarně-literárního sdružení litoměřických umělců ASSociace Kubinstadt; s uvedenou předmluvou, uvedenými studiemi a statěmi představujícími...
Book
3
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 105-136
Annotation: Studie se věnuje funkcím, které plní popis detailů a fragmentů v cestopisných textech K. Čapka.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie se zabývá básnickou tvorbou J. Hollého. Autorka se soustřeďuje na inspirace antickou poezii v díle slovenského básníka. Studii doplňují...
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 427-430
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 50, 13. 12., s. 30-[37]
Annotation: Článek u příležitosti 80. výročí vydání prvního dílu komiksu "Rychlé šípy", mj. o fenoménu tohoto komiksu, dále o reálných osobách,...
Article
7
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 78-80
Annotation: Článek se věnuje prostorovým fantasmagoriím v prózách "Zámek" a "Proces" F. Kafky.
Article
8
by Kočevski, Ivana, 1976-
Published Beograd : Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018.
Annotation: Monografie zkoumá povahu prostoru v prózách Michala Ajvaze; se seznamem pramenů a literatury (s. 287-291), seznamem ilustrací (s. 292) a poznámkou...
Book
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 335-358
Annotation: Studie se zaměřuje na kompozici dochovaných knih i celého plánovaného cyklu "Ornythologia Mariana", zvláště pak na literární vytváření prostoru...
Article
12
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 137-150
Annotation: Studie se věnuje způsobu ztvárnění krajiny v básnickém díle V. Nezvala z 20. let. Autorka se soustřeďuje na inspirace výtvarným uměním v...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 37-45
Annotation: Studie se zabývá idyličností a malebností v cestopisech "Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku" A. Medňanského a "Prechádzka po považskom svete"...
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 12. 8. 2016
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Dokořán (část s názvem Mytopoetické aspekty literární krajiny v raných prózách Karla Klostermanna);...
Article
15
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 18. 1. 2016
Annotation: Úvodní esej z knihy "Básně a místa" uvozena krátkým komentářem.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 783-787
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 36, 6. 9., příl. Pražská literární revue, s. 30-32
Annotation: Studie o městském prostoru v díle F. Kafky a B. Schulze, s připojenou biografickou poznámkou o autorce.
Article
18
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 46, s. 20-33
Annotation: Studie; zejm. ke vztahu fabule/syžetu a krajiny a k "fabulotvornosti" krajiny literárních děl J. Čepa.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 5-28
Annotation: Studie, která se pohybuje na pomezí kulturních dějin a poetiky textu, srovnává dva způsoby literární reprezentace města. Klade si otázku, jak...
Article
20
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2013, č. 44, březen, s. 1-2
Annotation: Článek o spojení reálií dvou měst ve fikčním světě prózy B. Hrabala "Harlekýnovy milióny".
Article