By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 321
Annotation: Úryvek z článku J. Měkoty "Pátrání téměř detektivní: Před pěti sty lety byla vytištěna první kniha na Moravě" o počátcích knihtisku...
Article
2
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 27-47
Annotation: Studie popisující počátky vzniku "Soupisu inkunábulí z českých a moravských knihoven", který byl zpřístupněn digitálně v roce 2018; pozornost...
Article
3
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 66, 2018, č. 4, s. 319-322
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 96, 2020, č. 2, s. 44-45
Annotation: Zpráva o vydání katalogu starých tisků a prvotisků z tzv. Knihovny Husova domu ČCE.
Article
5
Published Dolní Břežany : Scriptorium, 2019.
Annotation: Edice staročeské světové kroniky "Martimiani"; s uvedenou předmluvou a synopsí, uvedenými komentáři, Ediční poznámkou (s. 420-436), Literaturou...
Book
6
Annotation: Doprovodná publikace s katalogem k výstavě rukopisných i tištěných modlitebních knih 15. a 16. století z fondů Národní knihovny; s uvedenou...
Book
9
11
In: Věstník Královské české společnosti nauk. -- ISSN 1210-5899. -- Roč. 6, 1952, č. 4, s. 1-25
Annotation: Studie se pokouší odpovědět na otázku, kým a kde byla vytištěna Kronika Trójanská. Shrnuje výsledky dosavadního bádání a srovnává prvotisky...
Article
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 8, 1958, č. 1/2, s. 29
Annotation: Zpráva o výstavě českých středověkých románských a gotických iluminovaných kodexů v Paříži.
Article
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 8, 1958, č. 1/2, s. 29-30
Annotation: Anotace katalogu k výstavě českých středověkých románských a gotických iluminovaných kodexů v Paříži.
Article
14
by Veselá, Lenka, 1975-
Published Praha : Dolní Břežany : Knihovna Akademie věd ČR ; Scriptorium, 2005.
Annotation: Podstatně rozšířený grantový projekt Tiskařská bohemika v knihovně posledních Rožmberků (2000-2002), s Úvodem (s. 11-21, s přehledem Literatura...
Book
15
In: Pražské Slovo. -- ISSN 1213-5283. -- Roč. 93, 2001, č. 291, 14. 12., s. 30
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- Roč. 12, 2001, č. 2, s. 142-143
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 52, 2002, č. 1, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
18
19
20