By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 5. 2015
Annotation: Rozhovor s M. Vieweghem o jeho literární tvorbě a psaní; video obsahuje záznam rozhovoru s M. Vieweghem.
Article
2
online
Webarchiv
In: Fanzine [online]. -- ISSN 1805-1111. -- 22. 10. 2012
Annotation: Úvaha o spisovatelské činnosti.
Article
3
4
by Vodáková, Alena, 1938-
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.
Annotation: Úvahově laděný deník, mj. se zápisy na témata psaní a čtení, novin, čítanek, deníků a vztahu pisatelky k J. A. Komenskému.
Book
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 26. 7. 2014
Annotation: Článek o psaní, psaní literárních děl a publikování na internetu.
Article
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 24. 4. 2014
Annotation: Článek, v němž se autorka zamýšlí nad smyslem literární tvorby a nachází odpovědi ve výrocích A. Lustiga.
Article
9
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 7. 3. 2016
Annotation: Průvodní text k autorově výstavě "Ruce básníků / Hands of Poets" a ukázka stránek ze stejnojmenné knihy. Výstava probíhala v Ateliéru Josefa...
Article
10
11
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor o technice psaní a o vzniku jejích textů.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 5
Annotation: Esej o psaní z hlediska způsobu a technologie zápisu.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 8-9
Annotation: Úryvek z knihy Writing Space.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 4, duben, s. 16
Annotation: Úvaha.
Article
17
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 184, 190, 196, 202, 7.-28. 8., příl. Salon, č. 580-583, s. 2
Annotation: Fejetony: Akt psaní - čtenář, Akt psaní - pero a slovo, Akt psaní - text, My a kritikové.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 1, 8. 1., s. 9
Annotation: Sloupek o setkání Skupiny XXVI., kde došlo k úvahám o smyslu psaní.
Article
20
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. [4], 2000, č. 11, listopad, s. 77-78
Annotation: Recenze knihy, která obsahuje v první části poému (Životopis bez radosti. Summa poetica) a v druhé soubor kratších textů o psaní, iterpretaci...
Article