By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 5
Annotation: Esej o psaní z hlediska způsobu a technologie zápisu.
Article
4
5
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 2 (19), 2010, n. 2, s. 42-55
Annotation: Studie o vlivu strojopisu na akt psaní, resp. na literaturu; mj. k poetice strojopisné chyby v poezii D. Tandoriho.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 3, 9. 2., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 32-38
Annotation: Anketní odpovědi na otázku: "Mohl(a) byste stručně říct, jak ve vašem případě vzniká literární text?"; připojeny autorské fotografie dokumentující...
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 26-31
Annotation: Studie se věnuje technologii psaní, proměně psaného textu v době digitálních médií.
Article
9
by Piorecká, Kateřina, 1976-
Published Praha : Academia, 2016.
Annotation: Monografie zkoumá vztah mezi technologií psaní, genezí textu a poetikou literárního díla; v centru zájmu se ocitá konkurence manuálního a strojového...
Book
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 31. 12., s. 23-26
Annotation: Úvaha o procesu psaní a vlivu technických prostředků na spisovatelovo hledání literární pravdy. Autorku k této úvaze inspirovala výstava děl...
Article
11
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 11. 2016
Annotation: Ukázka z knihy "Psaní na dotek"; s úvodní poznámkou.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 6, prosinec, s. 860-880
Annotation: Studie se zabývá remediací události psaní, jež proběhla díky konkurenci manuálního psaní a psaní na psacím stroji. V první části reflektuje...
Article
14
by Kittler, Friedrich A., 1943-2011
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017.
Annotation: Monografie pojednává o textových, zvukových a obrazových mediálních systémech, o jejich proměnách během 19. a 20. století a o odrazu těchto...
Book
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 20, 2019, č. 9, září, s. 2
Annotation: Úvodník o (ne)výhodách psaní na stroji.
Article