By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 259, 8. 11., s. 14
Annotation: Medailon K. Biebla.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 277, 29. 11., s. 14
Annotation: Medailon B. Strnadela.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 283, 6. 12., s. 14
Annotation: Medailon J. Brdečka.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 2, 3. 1., s. 14
Annotation: Medailon E. Bondyho.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 28. 2. 2014
Annotation: Seznam známých spisovatelů píšících pod pseudonymy, mezi které patří čeští tvůrci: J. Cempírek (alias Lan Pham Thi), V. Válková (alias...
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 8, 10. 1., s. 14
Annotation: Medailon A. Staška.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 20, 24. 1., s. 14
Annotation: Medailon J. Johna.
Article
8
Annotation: Kniha básní, krátkých próz a deníků R. Husáka, též s oddílem textů A. M. Pecháčkové "Psáno hrůzou a klínovým písmem" (s. 89-100) a...
Book
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor se spisovatelem M. Pechem o jeho literární tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 97, 26. 4., s. 14
Annotation: Medailon K. Maška.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 131, 7. 6., s. 14
Annotation: Medailon J. Cipra.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 171, 26. 7., s. 14
Annotation: Medailon O. Haeringa.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 213, 13. 9., s. 14
Annotation: Medailon F. Branislava.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 219, 20. 9., s. 14
Annotation: Medailon M. Bureše.
Article
15
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 13. 2. 2019
Annotation: Rozhovor o publikaci věnované anonymní a pseudonymní publicistice T. G. Masaryka.
Article
16
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 13, 1987, září, s. 62-64
Annotation: Krátký esej o filozofii jména - totiž o moci jménem spoluutvářet, ale i zcizovat či upírat identitu člověku; nahlíženo z perspektivy jedince...
Article
17
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 40, 1987, s. 2
Annotation: Kratičká zpráva dešifrující identitu pseudonymního autora hry, již odvysílala televize pod názvem "Cesta za hvězdným prachem"; dle autora zprávy...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 19, 14. 11., s. 2
Annotation: Kritická recenze.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 289, 13. 12., s. 14
Annotation: Medailon Josefa Černíka.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 14, 17. 1., s. 14
Annotation: Medailon I. Olbrachta.
Article