By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 3-13
Annotation: Studie se zabývá pokusem o popis relací mezi filozofickým, literárním a literárněvědným diskursem v evropské kultuře.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 4, duben, s. 120-122
Annotation: Autor na základě svých učitelských zkušeností objasňuje, jak mohou k rozvoji mluvního projevu přispívat jednotlivé složky literární výchovy,...
Article
3
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, s. 314-315
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 2, s. 120-124
Annotation: Dvě propojené recenze na jednu knihu.
Article
5
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2004, s. 73-82
Annotation: Studie; mj. o Gumpoldově legendě o sv. Václavovi.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 1. 8., s. 16
Annotation: Přetisk článku v rubrice Před 50 lety; s redakčním podtitulkem Milan Kundera psal o přednesu básní.
Article
7
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 2005, č. 67/68, [září], s. 295
Annotation: Opravná poznámka k článku T. Koloce Metafyzika zelňačky a poezie (Prostor č. 65/66), týkající se interpretace básní J. Skácela, L. Kundery,...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 47-50
Annotation: Recenze.
Article
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 6, 2005, č. 11, listopad, s. 4-5
Annotation: Reportáž z pražského kola 3. ročníku slam poetry, konaného 6. 10. 2005 v pražském klubu Roxy.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 1. 12., s. 14
Annotation: Článek o slam poetry, s fotografiemi ze třetího ročníku a s přehledem dosavadních vítězů.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 21, 15. 12., s. 24
Annotation: Komentované úryvky z knihy o uměleckém přednesu.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 13. 2., s. 9
Annotation: Rozhovor s rozhlasovou režisérkou a recitátorkou o milostné poezii a její interpretaci.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 10., s. 11
Annotation: Kritická glosa k 2. celostátnímu finále slam poetry; v rubrice Psáno kurzívou.
Article
15
Annotation: Jubilejní sborníček, s uvedenými příspěvky.
Book
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 274, 25. 11., příl. Salon, č. 394, s. 1, 3
Annotation: Rozhovor; mj. o O. Wenzlovi, Ginsbergovi, beatnících a recitaci poezie.
Article
17
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 5, 2004, č. 11, listopad, s. 4-13
Annotation: O soutěži Slam poetry 2004, která proběhla v rámci olomouckého festivalu Poezie bez hranic. Zmíněni M. Pluháček (jako organizátor a moderátor),...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 49, 29. 11., s. 11
Annotation: O upadající prestiži autorských čtení; u příležitosti akce pořádané Goethe institutem a prezentující za účasti překladatelky E. Profousové...
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 203
Annotation: Poznámka o večerech poezie R. Knížete, konaných v Plzni.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article