By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 337-377
Annotation: Anketa inspirovaná konceptem ideálního realismu, který představil M. Charypar ve studii na s. 308-336; s úvodním komentářem. Bio-bibliografické...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 130-142
Annotation: Studie se zabývá proměnou způsobu vnímání žánru idyly ve tvorbě M. Kukučína. Autorka analyzuje v tom kontextu dva texty, které autor nechal...
Article
3
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [260]-261
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 175, 31. 7., s. 12
Annotation: Glosa obsahující tip na výlet do Hodonína do míst, kde od roku 1873 žila dramatička G. Preissová.
Article
5
by Mundevová, Lenka
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.
Annotation: Monografie porovnává stylizaci dialogu Maupassantovy povídky "L'Ivrogne" ("Opilec", 1884) s pěti českými překlady vydanými v letech 1902-1997,...
Book
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 1, leden, s. 10-21
Annotation: Stylistický rozbor Nerudova povídkového souboru.
Article
8
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 8-14
Annotation: Výběr úvah z Tatarkových rozhovorů, vlastních přednášek i recepcí jeho osobnosti a tvorby řadou autorů (J. Bžoch, A. Matuška, R. Turňa,...
Article
9
by Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Host, 2018.
Annotation: Monografie systematizuje a domýšlí metodologické aspekty zkoumání diskurzivity literatury 19. století v česko-slovenském kontextu; s resumé v...
Book
10
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 63-72
Annotation: Studie sleduje dobovou francouzskou debatu o literárním realismu.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 9, květen 1952, s. 288
Annotation: Zpráva resumuje studii A. P. Solovjevové "Realismus Malostranských povídek Jana Nerudy".
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Zpráva.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, s. 168-178
Annotation: Stylistický rozbor Raisovy prózy.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 444-449
Annotation: Recenze.
Article
15
by Aitken, Ian, 1955-
Published Manchester ; New York : Manchester University Press, 2012.
Annotation: Monografie představuje lukácsovskou estetickou a zvláště filmovou teorii, přičemž se okrajově zabývá též jeho názory na literaturu (zmíněn...
Book
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 308-336
Annotation: Studie předkládá k diskusi schéma možného vymezení literárních poetik v české fikční próze druhé poloviny 19. století. Vychází z konceptu...
Article
17
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 1, srpen 1988, s. 13-14
Annotation: Stať o kvalitativně rozrůzněné tvorbě ruského realisty A. Kuprina, zařazená u příležitosti výročí autorova úmrtí.
Article
18
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 1. 2016
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Academia; s úvodní poznámkou.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 199-209
Annotation: Studie shrnující Nejedlého bádání o Aloisu Jiráskovi, názory na Jiráskovo dílo a jeho inspirační zdroje; Nejedlý chápe Jiráska více jako...
Article