By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 261, 11. 11., s. 6, příl. Naše pravda, č. 43, s. IV
Annotation: Medailon A. Vaška obsahuje ukázku z knihy "Z kroniky rodu Bezručova"; připojena báseň P. Bezruče.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 3, [únor], s. 135-136
Annotation: Projev týkající se mj. časopisu Acta incognitorum a oceňující J. Cieslara a L. Křížka za jejich texty.
Article
3
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 10. 3. 2010
Annotation: Rozhovor s redaktorkou nakladatelství Argo o její práci, vydávání českých autorů v Argu a o literatuře obecně.
Article
4
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 3. 1. 2019
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 28. 10. 2012
Annotation: Rozhovor M. Stručovského se spisovatelem M. Cahou.
Article
6
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 14. 4. 2014
Annotation: Rozhovor M. Slívy s redaktorem a editorem M. Stručovským; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 218, 19. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 38, s. 2
Annotation: Medailon M. Černíka; text prokládán úryvky z jeho básní.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 9, 17. 9., s. 316-317
Annotation: Vzpomínky na redaktorské a šéfredaktorské působení v časopise "Čtenář" v letech 1971-1988, resp. 1989-1991.
Article
9
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 17
Annotation: Medailony; mj. o T. Čepovi (Čepelákovi) a J. Smýkalovi.
Article
10
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 5. 2012
Annotation: Kritická reakce na článek J. Fiedora obhajujícího své nakladatelské počínání a počínání editorské R. Kopáče při práci na knize J. Němce...
Article
11
online
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 27, 2018, č. 1
Annotation: Medailonek L. Kurky při příležitosti jeho životního jubilea.
Article
12
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 16. 4. 2012
Annotation: Kritika ediční přípravy a přístupu nakladatelství Pulchra k vydání knihy J. Němce "Dopisy z Ruzyně a Nové šance svobody" s odkazem na jejich...
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 22. 10., s. 9
Annotation: Krátký článek o V. Justlovi, kterému bude věnován díl rozhlasového pořadu Osudy.
Article
14
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 11, listopad, s. 16-17
Annotation: Medailony; mj. o Z. Kaprálové a J. Janáškovi, který publikoval literární texty spolu s J. Wolkerem a E. Valentou.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 50, 28. 2., s. 14
Annotation: Ukázka z připravované knihy "Slavné osobnosti" o J. Pištorovi.
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 4, s. 1
Annotation: Úvodník, ve kterém autor informuje o zdražení časopisu a o úmrtí dlouholetého člena Výboru národní kultury a redaktora Lípy J. Ballady, který...
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 131, 7. 6., s. 14
Annotation: Medailon J. Cipra.
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 13, 11.-30. 9., s. 13
Annotation: Zpráva o úmrtí spisovatele literatury faktu a bývalého šéfredaktora časopisu "Reportér", S. Budína.
Article
19
online
Webarchiv
In: Sanquis [online]. -- ISSN 1212-6535. -- R. 2011, č. 94, listopad, s. 20-25
Annotation: Rozhovor s R. Kopáčem o historii českého komiksu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 20).
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 206, 5. 9., s. 14
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Fojtíkem, které proběhlo na výstavě obrazů J. Velčovského.
Article