By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Annotation: Almanach výtvarně-literárního sdružení litoměřických umělců ASSociace Kubinstadt; s uvedenou předmluvou, uvedenými studiemi a statěmi představujícími...
Book
3
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 54, 2018, č. 4, červenec/srpen, s. 19
Annotation: Článek o polozapomenuté sedlcké variantě písně s baladickým textem "Pásl Janko pár volů".
Article
4
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 54, 2018, č. 5, září/říjen, s. 21
Annotation: Článek o písni "Lipiny, Lipiny".
Article
5
In: Západní Morava. -- ISSN 1211-8931. -- Sv. 16, 2012, s. 84-85
Annotation: Recenze na soubor medailonů o osobnostech kulturního života Vysočiny, který sestavila V. Rudolfová.
Article
6
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 50, 2013, č. 4, červenec/srpen, s. 14
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
7
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 110, září, s. 7
Annotation: Poznámka o literárním pořadu E. Kunstové, věnovaném především dílu a životu K. Čapka.
Article
8
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2013, č. 110, září, s. 7
Annotation: O stezkách zřízených ve dvou pražských botanických zahradách, na jejichž chodnících si návštěníci mohou přečíst ukázky z díla K. Čapka.
Article
9
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 3. 10., s. 14
Annotation: Rozhovor o severních Čechách v kulturním kontextu. Mj. zmíněny uvedené osobnosti.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 3. 10., s. 16
Annotation: V rubrice Konfrontace odpovídají oba autoři na otázku týkající se fenoménu severních Čech.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 117-118
Annotation: Autor informuje o polských literátech a umělcích, působících na českém území v oblasti Těšínska.
Article
13
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 29
Annotation: Krátké zprávy, příspěvek o Literárních novinách.
Article
14
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [1], s. 102-107
Annotation: Glosa shrnuje vývoj divadelní činnosti od 60. let 19. stol. do r. 1945, kladně hodnotí uvádění her českých autorů.
Article
15
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 3, červenec, s. 14-16
Annotation: Článek k programové skladbě ostravské televize a propagačních možnostech tohoto média.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 3, červenec, s. 21-22
Annotation: Kritický referát o divadelním představení.
Article
17
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 4, srpen, s. 3-7
Annotation: V článku jsou formulovány některé problémy při sestavování dramaturgických plánů.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 48
Annotation: Zpráva o besedě, která se týkala obsahu i formy Červeného květu.
Article
19
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 1, leden, s. 19
Annotation: Referát o novém nastudování Těžké Barbory v ostravském Divadle Petra Bezruče.
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 5, září, s. 27
Annotation: Zpráva o vydání sborníku lidových písní.
Article