By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Párek [online]. -- Roč. 19, 2019, č. 6, červen, s. 21-24
Annotation: Článek o skupině mladých ostravských spisovatelů Harakiri Czurakami.
Article
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 57
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Přibližování dřeva".
Article
3
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 68 (2), s. 43
Annotation: Anotace knihy s ukázkami; připojena biografická poznámka.
Article
5
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [10]
Annotation: Přehled umístění členů jičínského "Literárního spolku" v literárních soutěžích.
Article
6
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 4, 2005, č. 10, říjen, s. 16
Annotation: Propozice literární soutěže s mottem "Řehečská literatura ve světě - světová literatura v Řehči".
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 10, s. 146-147
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek o stále probíhající diskuzi o autorství "Slezských písní".
Article
9
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 396-411
Annotation: Studie se zabývá dvěma monografiemi L. Martinka: "Identita v literatuře Těšínska" a "Henryk Jasiczek. Monografie".
Article
11
12
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 1, 2002, č. 1, podzim, s. 2
Annotation: Úvodník k prvnímu číslu regionálního periodika "Čaj" (časopis autorů Jičínska), v němž by měla vycházet zejména beletrie.
Article
13
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 2, 2003, č. 2, duben, s. 22
Annotation: Fotografie z autorského čtení jičínského Literárního spolku (21. 3. 2003, Městská knihovna v Jičíně).
Article
14
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 3, 2004, č. 5, říjen, s. 12
Annotation: Propozice literární soutěže s mottem: "Řeheč a vesmír aneb První meziplanetární setkání obyvatel Řehče s Marťany".
Article
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [3]
Annotation: Soubor zpráv, mj. o činnosti členů jičínského "Literárního spolku" a o ocenění J. Rudiše "Cenou Jiřího Ortena".
Article
16
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2015, č. 1, jaro/léto, s. 23-26
Annotation: Úryvky autobiografických textů H. Smočka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 23).
Article
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [3]
Annotation: Komentáře k organizaci "Šrámkovy Sobotky".
Article
18
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 7, červenec, s. [23]
Annotation: Zpráva o článku o jičínském "Literárním spolku" (U nás, 5. 6. 2003).
Article
19
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 7, červenec, s. [23]
Annotation: Zpráva o výše zmíněném souboru textů, v němž autor karikuje některé členy jičínského "Literárního spolku".
Article
20
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 7, červenec, s. [24]
Annotation: Komentář k vydávání časopisu "Kobra".
Article