By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 116-118
Annotation: Autor informuje o stavu a knižní produkci krajských nakladatelství.
Article
2
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 17
Annotation: O autorech působících v tomto regionu.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 2, 24. 1., s. 7
Annotation: Polemika k článku J. Zradičky Polabské prolínání (Tvar č. 16/2012). Jedná se o opominutí básnířky V. Vartové-Eliášové v uvedeném přehledu...
Article
4
by Rak, Petr, 1960-
Published Ústí nad Labem : Albis international pro Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, 2004.
Annotation: S Předmluvou (s. 9) a s kapitolami: Historické knihovny, Knihovny a knihovnictví do druhé světové války, Knihovnictví po roce 1945, Knihovny v...
Book
5
In: Ze starých kronik. -- s. 5
Annotation: Úvod k vybraným příběhům z orlickohorských regionálních kronik 18.-20. století, uspořádanými do oddílů: O školách, kantorech a neposlušných...
Book Chapter
6
In: Je nás 15. -- S. 4
Annotation: Úvod k alamanachu ukázek z prozaické i básnické tvorby 15 členů Severočeského klubu spisovatelů (včetně jednoho hosta); s průběžně zařazovanými...
Book Chapter
7
8
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie, č. 12. -- ISSN 1213-8452. -- Č. 219, 2005, s. 261-273
Annotation: Přehledová studie; s portrétem K. J. Bukovanského (v oddílu: Biografie nezpracovaných osobností).
Article
9
In: Kalné vody. -- S. 9-12
Annotation: Předmluva k výboru z básní, povídek, aforismů, stylizovaných životopisů apod. uvedených autorů; s medailonkem O editorovi (s. 220).
Book Chapter
10
Published Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.
Annotation: Závěrečný díl třísvazkového výběrového slovníku soustřeďujícího biograficko-bibliografické údaje o 194 literátech (od 15. století do...
Book
11
In: Moravskoslezský kraj. -- s. 285-286
Annotation: Vlastivědná publikace zaměřená na sociálně-kulturní hodnotu krajiny 22 územních celků Moravskoslezského kraje; s autorovým Úvodem (s. 7-10),...
Book Chapter
12
by Myška, Milan, 1933-2016
Published Ostrava : Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005.
Annotation: Dvoudílná encyklopedie, zpracovaná kolektivem vědeckých pracovníků Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity a Filozofické a Pedagogické...
Book
13
Published Ostrava : Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2005.
Annotation: Dvoudílná encyklopedie, zpracovaná kolektivem vědeckých pracovníků Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity a Filozofické a Pedagogické...
Book
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 156
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 6. 4., s. 1, 3-4
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 2, s. 99-100
Annotation: Recenze.
Article
17
by Nebeský, Jiří J. K., 1974-
Published Hranice : Tichý typ, 2005.
Annotation: Autorský výbor z příspěvků psaných pro Přehled, Hranické noviny a Hranický týden o kulturní scéně v Hranicích; s úvodem Atmosféra (s....
Book
19
by Šajtar, Drahomír, 1922-2009
Published Ostrava : Společnost Leopolda Vrly, 2005.
Annotation: Soubor osmi literárněhistorických a literárněkritických studií o literatuře ve Slezsku; s autorovou předmluvou Úvodem polemicky (s. 13-16) a...
Book
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 33, březen, s. 67-70
Annotation: Článek o vzniku, činnosti, členech střediska.
Article