By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 8
Annotation: O prózách W. Styrona, T. Capotea a J. Phillipse a jejich ohlase v americké kritice.
Article
2
3
Annotation: Sborník z konference věnované problematice románu (zvláště francouzského); mj. s uvedenými příspěvky.
Book
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 303, 30. 12., příl. Kavárna, s. F2, F6
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 4, 2005, č. 3/4, s. 14-15
Annotation: O O. Filipovi a hrdinech jeho románů.
Article
6
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 10
Annotation: Polemika s článkem J. T. (Host 1/2006).
Article
8
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 14, 2005, č. 22, 25. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 159-169
Annotation: Studie o textu Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského v rámci vztahů mezi pojmy metafora, fikce a skutečnost. V souvislosti s úvahami o roli...
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 113, 14. 5., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 94, 13. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 13. 5. 2005
Annotation: Úvaha o možnosti vzniku velkého románu.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 94, 13. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 13. 5. 2005
Annotation: Úvaha o možnosti vzniku velkého románu.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 14-18
Annotation: Esej o románu.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 30-31
Annotation: Řada glos a postřehů.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 2, s. 26-27
Annotation: Řada glos a úvah.
Article
17
In: O interpretácii umeleckého textu. -- Sv. 23, 2001, s. 29-39
Annotation: Příspěvek na konferenci.
Article
18
by Kundera, Milan, 1929-
Published Brno : Atlantis, 2006
Annotation: Dva eseje: Kdo je to romanopisec (s. 7-26, publikováno v r. 2005 v nakladatelství Gallimard jako čvrtá část knihy esejů Le rideau /Opona/, česky...
Book