By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, konané 24.-25. října 2003 v Praze; mj. s uvedenými studiemi o české kultuře, literatuře, filmu...
Book
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 46, 5. 11., s. 6
Annotation: Zpráva o úmrtí H. Vohryzkové († 27. 10. 2018).
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 50, 13. 12., s. 54
Annotation: Sloupek ke stanici Vltava Českého rozhlasu a případném odvolání jejího šéfredaktora P. Fischera.
Article
4
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 30, 2018, č. 1, s. 116-124
Annotation: Soubor anotací.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 29. 7. 2018
Annotation: Krátký komentář o vysílání pornografického obsahu na Českém rozhlasu 3 - Vltava, který odkazuje na videorozhovor s P. Fischerem pro DVTV.
Article
6
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2018, č. 39/40, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 51, 10. 12., s. 25
Annotation: Článek o anketní otázce K. Pecha u příležitosti 40. výročí rozhlasu, kterou mj. položil O. Scheinpflugové. Ta mu odpověděla na roli rozhlasu...
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 17, 14. 4., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s rozhlasovým režisérem K. Weinlichem.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 5, květen, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Rozhovor s rozhlasovou dramaturgyní R. Venclovou o povaze auditivní dramatické tvorby.
Article
10
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 2, červenec, s. 18-19
Annotation: Zpráva informující o aktivu zaměstnanců Československého rozhlasu (10. 7.); s kritickou analýzou projevu nového ředitele rozhlasu K. Kvapila,...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 5
Annotation: O neblahém stavu současného českého rozhlasu a o potřebě zvláště kvalitních a moderních rozhlasových her.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 5
Annotation: Polemika s články J. Schricha v předchozích číslech (KP 1945, č. 4, s. 5 a č. 5, s. 5) o kvalitě a možnostech současné rozhlasové tvorby.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 5
Annotation: Odppověď na polemiku M. Kratochvíla ("Rozhlas má slovo", KP 1945, č. 6, s. 5) s předchozími autorovými články o kvalitě rozhlasových pořadů...
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 37, 3. 9., s. 6
Annotation: Rozhovor o autorově otci J. Cincibusovi starším a nálezu jeho pamětí.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 37, 3. 9., s. 25
Annotation: První část autorových pamětí, nalezených nedávno jeho synem Josefem; s krátkým redakčním úvodem.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 42, 24. 6., s. 3
Annotation: Recenze rozhlasového uvedení hry.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 39, 17. 9., s. 25
Annotation: Druhá část autorových pamětí; s krátkým redakčním úvodem.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 225, 26. 9., s. 2
Annotation: Poznámky o potřebě ustavit žánr rozhlasové kritiky.
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 5, 27. 1., s. 72-77
Annotation: Mj. o svém psaní rozhlasových her a překládání.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 6, 3.-9. 2., s. 4
Annotation: O rozhlasové adaptaci hry.
Article