By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 10, 25. 2., s. 6
Annotation: Rozhovor s rozhlasovým režisérem A. Vrzákem o rozhlasové četbě románu M. Kundery "Nesmrtelnost" v interpretaci L. Hlavici, která se bude vysílat...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 17, 14. 4., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s rozhlasovým režisérem K. Weinlichem.
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 20, 11.-17. 5., s. 62
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 22, 18. 5., s. 6
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 106, 7. 5., s. 7
Annotation: Zpráva.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 30, 25. 7., s. 6
Annotation: Medailon k jubileu 24. 7.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 113, 13. 5., s. 7
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 262, 9. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 43, s. 1-3
Annotation: Laudatia na oceněné osobnosti Unií českých spisovatelů s reakcemi oceněných; audio záznam řeči oceněných na www.iHalo.cz.
Article
10
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2016, č. 36, listopad, s. 124-126
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 15, 18. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 3, s. 2
Annotation: Medailon rozhlasové režisérky a odborné redaktorky O. Janíkovej, která byla oceněna 28. 11. 2016 Literárnym Fondem.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 13, 1. 2. 1961, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 17, 18. 4., s. 16-17
Annotation: Článek je založen na ukázce z knihy Karel Weinlich - pokus o životopis; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 25, 13. 6., s. 8
Annotation: Článek o výstavě R. Štětiny s názvem "Návod k použití Jiřího Koláře", ve kterém se snaží komplexně uchopit rozhlasovou režijní práci;...
Article
15
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 19, 2015, s. 3-83
Annotation: Dokončení výčtu osobností se vztahem k Chrudimi od písmena M-Z. U každé jsou uvedeny životopisné údaje.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 19, 2. 5., s. [24]
Annotation: Medailon V. Trojana.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 36, 29. 8., s. 6
Annotation: Nekrolog rozhlasového režiséra O. Bílka († 12. 8. 2016).
Article
18
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2016, č. 35, červen, s. 120-142
Annotation: Bakalářská práce, která je zaměřena na charakterizaci současných režijních postupů A. Vrzáka a na zmapování jeho dosud realizovaných rozhlasových...
Article
19
by Weissová, Lucie
Published Praha : Radioservis, 2016.
Annotation: Autobiografické vzpomínky Karla Weinlicha zapsané a zpracované Lucií Weissovou se ohlížejí za jeho pracovním i soukromým životem.
Book
20
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 61, 2017, č. 4, duben, s. 14
Annotation: Medailon.
Article