By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 6-7
Annotation: Esej o literárním zobrazení Moskvy v románech J. Weila "Moskva-hranice" a A. P. Platonova "Šťastná Moskva".
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [92]-[96] [1]-5
Annotation: Recenze románu J. Trifonova "Čas a místo".
Article
3
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 14. 4. 2018
Annotation: Zpráva o vydání českého překladu románu "Skutečný život Sebastiana Knighta" V. Nabokova.
Article
4
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 13-15
Annotation: Porovnání mediálního obrazu J. Fučíka a A. Gajdara v postsocialistickém Česku a Rusku; připojen redakční dovětek.
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [6], červen, s. 78-90
Annotation: Úryvky a komentář některých příspěvků, které zazněly na plenárním zasedání ústředního výboru Svazu spisovatelů SSSR 27. - 28. dubna...
Article
6
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 3., s. 46-48
Annotation: Článek přibližuje třídenní pobyt (1.-3. 8. 1869) manželů Dostojevských v Praze, mj. prostřednictvím úryvků z biografie dcery Dostojevského,...
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 108-120
Annotation: Studie se zabývá problematikou překladů frazeologismů v tvorbě ruského spisovatele N. S. Leskova do češtiny.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 146-149
Annotation: Komentář k návrhu založit v Moskvě družstevní nakladatelství "Věsť".
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 5, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Zpráva.
Article
10
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 15. 6. 2018
Annotation: Sloupek o I. Babelovi, M. Gorkém a autorově návštěvě u zubaře.
Article
11
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 12, 1987, červen, s. 121-126
Annotation: Článek informuje o časopiseckém vydání prvního díla románu A. Rybakova "Děti Arbatu", jež jako vůbec první oficiálně vydané dílo sovětské...
Article
12
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 134, listopad, s. 5-10
Annotation: Rozhovor s A. Fozikošem o češtině, literární inspiraci a překládání.
Article
13
14
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 1, srpen 1988, s. 13-14
Annotation: Stať o kvalitativně rozrůzněné tvorbě ruského realisty A. Kuprina, zařazená u příležitosti výročí autorova úmrtí.
Article
15
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 2, září 1988, s. 12
Annotation: Úryvek ze stati M. A. Aldanova, mj. o románu Vojna a mír.
Article
16
online
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 5, 1991, březen, s. 16-19
Annotation: Rozhovor nad filmem "Nostalgie", mj. o tématech duchovního života, vyhnanství, vlastenectví, kulturních rozdílů a vlivu prostředí na uměleckou...
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 54, 4. 3., s. 1
Annotation: O přínosu jubilanta N. V. Gogola české literatuře a divadlu.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 54, 4. 3., s. 1
Annotation: O večeru s projevy Zd. Nejedlého a J. Taufra.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 253, 26. 10., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 275, 24. 11., s. 4
Annotation: Článek shrnuje přednášku B. Mathesia o vlivu revoluce na literární tvorbu.
Article