By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Dynda, Jiří, 1988-
Published Dolní Břežany : Scriptorium, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá stopami pohanství ve staroruské homiletice a představuje také antologii deseti homiletických textů poprvé publikovaných...
Book
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 17. 5. 2012
Annotation: Zpráva o konání veletrhu Svět knihy 2012.
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [7], září, s. [52]-[64]
Annotation: Drobné prózy, doplněné povídkou V. Šalamova "Individuální výměr".
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 11, září 1952, s. 338-343
Annotation: Překlad sovětského článku (rovněž otištěného v Literárních novinách, 1952, č. 25): "Ideovým jádrem celého systému vyučování literatuře...
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 6, září, s. 191 - 3. s. obálky
Annotation: Zpráva o čísle věnovaném především literárnímu jazyku (např. článek I. I. Kovtunové o polopřímé řeči).
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 240, 16. 10., s. 11
Annotation: Článek o besedě s ruskou spisovatelkou A. Enou ve Škole ruského jazyka a kultury v Brně. Autorka přijede do Brna v rámci projektu literární soutěže...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 252, 30. 10., s. 11
Annotation: Článek o návštěvě Brna ruskou spisovatelkou Ejou En a o literární soutěži Kniguru.
Article
8
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [6], červen, s. 160-163
Annotation: Zamyšlení nad zprávou, že se v časopise "Nový mir" bude vydávat román "1984" od G. Orwella.
Article
9
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 3., s. 46-48
Annotation: Článek přibližuje třídenní pobyt (1.-3. 8. 1869) manželů Dostojevských v Praze, mj. prostřednictvím úryvků z biografie dcery Dostojevského,...
Article
10
In: Zamilovaný agent. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu.
Book Chapter
11
Annotation: Článek uveřejněný v časopise "Survey" (1972/18/1) o vlivu revolucí na literaturu, o vývoji literatury především ruské, francouzské a čínské,...
Book
12
Annotation: Článek uveřejněný v časopise "Survey" (1972/18/1) o vlivu revolucí na literaturu, o vývoji literatury především ruské, francouzské a čínské,...
Book
13
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 108-120
Annotation: Studie se zabývá problematikou překladů frazeologismů v tvorbě ruského spisovatele N. S. Leskova do češtiny.
Article
14
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 22. 12. 2018
Annotation: Úvaha o poklesu zájmu o překlady z ruské literatury.
Article
15
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 9/10, květen/červen 1951, s. 315
Annotation: Nové číslo přináší především překlad sovětské diskuse o významu Stalinových jazykovědných statí pro literaturu.
Article
16
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 6-7
Annotation: Vzpomínka na získávání Fučíkova odznaku na Střední pedagogické škole v Holešově v roce 1954.
Article
17
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 6, s. 51-64
Annotation: Studie věnovaná obrazu Ruska a Ukrajiny v první polovině 20. století, zmíněn mj. román R. Medka "Ostrov v bouři".
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 9, květen 1952, s. 274-279
Annotation: Přehled učiva.
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 9, květen 1952, s. 286-288
Annotation: Zpráva mj. resumuje Jefimovův článek o lidovosti Gogolova jazyka.
Article
20
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 1, s. 50-58
Annotation: Rozhovor s rusistkou I. Ryčlovou o překladatelství a ruské literatuře, zejména o A. Solženicynovi a V. Šalamovi.
Article