By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 19, 1997, č. 1, s. 61
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 37, 21. 2., příl. HN na víkend, č. 8, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 287-293
Annotation: Recenze.
Article
5
by Pospíšil, Zdeněk, 1941-2007
Published Boskovice : Prostějov : Albert ; Muzeum Prostějovska, 2005.
Annotation: Výsledky komunikativně-sémiotického výzkumu umění, realizovaného zejména od sedmdesátých do devadesátých let 20. století badatelskými týmy...
Book
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 74, 2005, č. 1, s. 103-107
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 16-17
Annotation: Recenze.
Article
9
10
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 50, 2004, s. 260-265
Annotation: Recenze sborníku z uvedeného sympozia; autorka příspěvku o R. J. a české avantgardě, zejména poetismu (K. Teige, V. Nezval) - Jeanette Fabian;...
Article
11
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 3, 2005, No. 2, November, p. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
12
13
Annotation: Edice rukopisných přednášek R. Jakobsona "Formalismus a současná literární věda ruská" [takto nazváno v doslovu], proslovených roku 1935 na...
Book
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Východoevropské studie. -- Sv. 2, 2002, s. 257-266
Annotation: Poznámky k Jakobsonovu textu z roku 1935, uloženému v jeho neworském archivu pod názvem Formalistická škola a dnešní literární věda ruská...
Article
16
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 27. 5., s. 15
Annotation: Polemika s recenzí D. Hodrové (Tvar č. 7/04).
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 51/52, 20. 12., s. 23
Annotation: O původu studie zařazené překladatelem do samizdatového výboru z textů J.L. ze šedesátých let Typologie kultury a výstavba uměleckého díla,...
Article