By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [6], červen, s. 11-12
Annotation: Seznam dvaceti pěti textů, dokumentů, které Charta 77 vydala během prvních šesti měsíců roku 1983. Většinou se jedná o otevřené dopisy;...
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., příl. Ego!, roč. 5, č. 46, s. 4-9
Ego!. -- 15. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s A. Ledererem o jeho otci J. Ledererovi, životu za normalizace, provozu nakladatelství Prostor a politickém vývoji po roku 1989; připojena...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [7], červenec, s. 9
Annotation: Zpráva o propuštění P. Františka Lízny z vězení, kde si odpykával 27měsíční trest za samizdat a rozšiřování tiskovin.
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [5], květen, s. 4-5
Annotation: Zpráva o dalším trestu pro již vězněného vydavatele samizdatu J. Gruntoráda, kterému ke stávajícímu trestu soud vyměřil dalších 14 měsíců....
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [7/8], červenec/srpen, s. 26-27
Annotation: Polemika M. Hübla s textem "Právo na dějiny", který vydala Charta 77 jako dokument č. 11/84. Hübl upozorňuje na dvě základní možnosti výkladu...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 3
Annotation: Zpráva o neustálé perzekuci slovenského historika J. Jablonického. Např. srpnu u něj byla provedena domovní prohlídka, která byla nařízena...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 8-9
Annotation: Dopis generálnímu prokurátorovi, jemuž si pisatel stěžuje na nezákonný postup bezpečnostních složek. Tyto jej v srpnu odvezly z pracoviště...
Article
8
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 281, 4. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 47, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 47, 4. 12.
Annotation: Recenze.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 23-24
Annotation: Zpráva reflektující diskusní a polemické příspěvky reagující na dokument Charty 77 "Právo na dějiny" a zamyšlení "Dějiny a dějepisectví...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 4-5
Annotation: Zpráva shrnující nové ohlasy k "Právu na dějiny" a k "Dějinám a dějepisectví jako kulturním fenoménům", které se kriticky vyjadřovaly k...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 9, 4. 7. - 10. 9., s. [2]
Annotation: Zpráva o vydání druhé části sborníku "Hlasy k českým dějinám" s texty reagujícími na dokument Charty "Právo na dějiny", např. od M. Hübla,...
Article
12
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 77-78
Annotation: Recenze na publikaci M. Přibáně a kolektivu.
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 19-21
Annotation: Zpráva uveřejňující seznam samizdatových textů, většinou s jejich s anotacemi, které vyšly do uzávěrky tohoto čísla. V. Benda sepsal zamyšlení...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 6, 16. 4. - 10. 5., s. 15
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Každý text je krátce anotován: V. Havel "Anatomie jedné zdrženlivosti",...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 12, 4. 11. - 3. 12., s. 12
Annotation: Zpráva o zadržení A. Navrátila a domovní prohlídce, během níž bylo zabaveno téměř tři sta knih, časopisů a samizdatových textů. Navrátil...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 15
Annotation: Krátká zpráva informující o textech, které vyšly v samizdatu před uzávěrkou tohoto čísla. L. Vaculík je autorem textu "Espresso na Můstku"...
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 12, 4. 11. - 3. 12., s. 38
Annotation: Zpráva o setkání zástupců Jazzové sekce (K. Srpa a Č. Huňáta) se západními novináři a účastníky kulturního fóra v Budapešti. Srp promluvil...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 4-5
Annotation: Zpráva o zahájení trestního stíhání ve věci (tedy ne proti konkrétní osobě) kvůli výskytu letáků informujícím o pohřbu J. Seiferta. V...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 7
Annotation: Krátká zpráva oznamující, že podle Polské tiskové kanceláře byl v Gdaňsku zatčen mimo jiné člen podzemní Solidarity B. Borusewicz a rovněž...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 14-17
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. U sborníků a časopisů je podrobně uveden obsah. K 80. narozeninám...
Article