By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 5
Annotation: Zpráva o potvrzení podmíněného trestu vůči D. Fajtlové za rozšiřování knihy E. Kantůrkové "Dvanáct rozhovorů", čímž se měla dopustit...
Article
2
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 281, 4. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 47, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 47, 4. 12.
Annotation: Recenze.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 13-14
Annotation: Zpráva informující o třetím otevřeném dopisu A. Navrátila "O nabývání, vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických publikací...
Article
4
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 77-78
Annotation: Recenze na publikaci M. Přibáně a kolektivu.
Article
6
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, květen, č. 5, s. 8
Annotation: Anotace novinky publikované v samizdatu; datováno "Praha květen 88".
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 12, 4. 11. - 3. 12., s. 35
Annotation: Zpráva o nových textech, které se objevily v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Fejetony napsali J. Ruml "Tuna oceli na hlavu", L. Vaculík "Berjožka"...
Article
8
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, květen, č. 5, s. 39
Annotation: Zpráva o zákazu publikování samizdatových Lidových novin.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 8, 4. 6. - 3. 7., s. 4-5
Annotation: Zpráva informující o soudním jednání, které má proběhnout 19. 6. 1985, s obžalovanými P. Kozánkem a Z. Kotrlým, kteří se měli podle "Ústavu...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 8, 4. 6. - 3. 7., s. 7
Annotation: Zpráva oznamující započetí hlavního líčení v trestní věci proti P. Kozánkovi a Z. Kotrlému. Kotrlému se však podařilo líčení odročit...
Article
11
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, červenec, č. 6, s. 27-28
Annotation: Článek o zřízení a poslání Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Německu.
Article
12
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, červenec, č. 6, s. 15
Annotation: Nekrolog ostravského disidenta a spisovatele.
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 12
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. M. Hübl napsal studii o slangu a argotu v Brně "Plotňáčtina" a...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 3, 29. 1. - 24. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o dopise J. Šimsy J. Pilařovi na podporu souzeného J. Kellera. Šimsa poukazuje na část obžaloby, která jako důkaz proti Kellerovi uvádí...
Article
15
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 77, léto, s. 4-7
Annotation: Vzpomínky F. Rafaje na M. Trávníčka; připojen úvodní komentář (s. 4).
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 4, 25. 2. - 18. 3., s. 19
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. M. Jungmann je autorem studie o osobnosti a tvorbě M. Kundery "Kunderovské...
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 6
Annotation: Zpráva o internetových stránkách www.scriptum.cz zpřístupňujících význačná česká exilová a samizdatová periodika.
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 6-7
Annotation: Zpráva o nepodmíněném odsouzení slovenského františkánského kněze B. C. Janíka k trestu odnětí svobody dvacet osm měsíců za údajný podvod...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 7-8
Annotation: Zpráva o zahájení trestního stíhání za tzv. pobuřování, na jehož základě byly na Mělnicku provedeny domovní prohlídky u J. Duse, H. Chromého...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 15-17
Annotation: Zpráva uvádějící co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Jedná se o: časopisy "Horizont" (č. 8), "Komentáře" (č. 5), "Diskuse"...
Article