By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 9, 11. 1., příl. Salon, č. 501, s. 2
Annotation: Fejeton.
Article
2
In: Sestup do základního tábora. -- S. 379-380
Annotation: Doslov; 1. vydání vyšlo v samizdatu r. 1986.
Book Chapter
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 21, 1. 6., s. 3
Annotation: Recenze sbírky básní z let 1969-1973 (samizdatem vyšly v roce 1974).
Article
4
In: Vokno. -- ISSN 0862-7711. -- R. 1990, č. 18, [léto], s. 112-113
Annotation: O časopiseckých a knižních samizdatech 70.-80. let; příspěvek na konferenci o české literatuře v New Yorku, 17. -22. 3. 1990.
Article
5
In: Scriptum. -- Sv. [8], 1993, s. 27
Annotation: V oddílech 1. Filosofie - politologie, 2. Dramatická - prozaická díla.
Article
6
In: Scriptum. -- Sv. 9, 1994, leden-únor, s. 56-57
Annotation: O jeho knihovně Libri prohibiti a olomoucké samizdatové edici Texty přátel.
Article
7
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 10, 1994, č. 36, leden, s. 5-6
Annotation: K zahájení 10. ročníku; o minulosti časopisu vycházejícího jako samizdat od roku 1984.
Article
8
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 6, 1993, s. 63-74
Annotation: Článek publikovaný při příležitosti úmrtí jičínského rodáka, historika K. Kazbundy, v samizdatovém sborníku Historické studie (roč. 10)...
Article
9
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 2, s. 71-80
Annotation: Soupis publikací samizdatové edice: Pražská imaginace; s úvodní poznámkou J. G.
Article
10
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 3, 1994, č. 15, 12. 4., s. 12
Annotation: S L. Machalou o výuce slovenské literatury, s V. Burianem o polském samizdatu a polonistice a s T. Tichákem o časopise Scriptum.
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 245, 18. 10., s. 7
Annotation: Glosa o: Knihovna Libri prohibiti, kterou založil Gruntorád Jiří a o finančních potížích této instituce.
Article
12
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 270, 17. 11., s. 11
Annotation: Referát o konferenci Nezávislá literatura po pěti letech (Praha, 17.-18. 11.); při této příležitosti vydána bibliografie Česká nezávislá...
Article
13
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 269, 16. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o konferenci Nezávislá literatura po pěti letech (Praha, 17.-18. 11. 1994).
Article
14
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 271, 18. 11., s. 1
Annotation: Zpráva o udělení medaile Jiřího z Poděbrad vydavatelům J. P. a: Müller Adolf; Janouch František; Skalický Karel; za zásluhu o exilovou literaturu...
Article
15
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 271, 18. 11., s. 2
Annotation: Referát o konferenci.
Article
16
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 4, 1994, č. 270, 18. 11., s. 4
Annotation: Zpráva o semináři Nezávislá literatura po pěti letech, konaném v Centru Franze Kafky v Praze.
Article
17
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 14, 1994, č. 3, s. 66; č. 4, s. 71
Annotation: Úvodní poznámky k bibliografickému soupisu knih vydaných v samizdatové Edici Expedice (zakladatel Václav Havel); Část 1. - "Černá řada", KS...
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 272, 19. 11., s. 18
Annotation: Referát o konferenci Nezávislá literatura po pěti letech, pořádané v Centru Franze Kafky v Praze.
Article
19
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 4, 1994, č. 47, 18. 11., s. 10
Annotation: Rozhovor o konferenci o nezávislé literatuře (listopad 1994, Praha).
Article
20
Published Praha : Primus, 1994.
Annotation: Bibliografický soupis 242 autorů (spisovatelů, literárních vědců a publicistů), jejichž díla v uplynulých desetiletích doma nevycházela; s...
Book