By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 14, 17. 1, příl. Víkend, s. 4-6
Annotation: Článek u příležitosti stého výročí Divadla Spejbla a Hurvínka.
Article
3
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 30, 2018, č. 2, s. 153-163
Annotation: Soubor anotací.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 1. 4. 2008
Annotation: Otevřený dopis adresovaný administrátorovi Ceny Karla Čapka.
Article
5
by Laube, Roman
Published Praha : Nakladatelství AF, 2018.
Annotation: Publikace se věnuje tématu pásků a páskovství ve východním bloku v 50. a 60. letech; úvodní studie je doplněna o antologii dobových beletristických,...
Book
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 30. 12. 2016
Annotation: Recenze na sbírku básní J. Suchého ".. nikoho nezabije".
Article
7
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [62]-[65]
Annotation: Satirická povídka.
Article
8
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 2, s. 58-61
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [111]-[113]
Annotation: Převzatá tisková zpráva o udělení satirické literární ceny německému kulturnímu kritikovi F. Radatzovi v r. 1986. Cena Karla Krause je udělována...
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 275, 27. 11., s. 12
Annotation: Referát o novém představení v Divadle Semafor "MeToo", vyzdviženy jsou především písňové texty a poezie J. Suchého.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 277, 29. 11., s. 13
Annotation: Článek o otevření nové divadelní scény v Praze, kde se bude hrát pouze satira, a o jejích prvních inscenacích.
Article
12
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 10. 2014
Annotation: Článek věnovaný otázce literární parodie, z české literatury jsou zmíněni "Zbabělci" J. Škvoreckého a "Anna proletářka" I. Olbrachta.
Article
13
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 24. 1. 2009
Annotation: Článek o satirické plastice "Divadlo Entropa" D. Černého s přihlédnutím k tradici mystifikace v literatuře.
Article
15
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. [4]-[5]
Annotation: Úvodník vedle přehledu textů v časopise obsažených hlouběji se týkající tématu satiry.
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 22, 26. 1., přil. Scéna, s. 14
Scéna. -- 27. 1. 2019
Annotation: Článek o otevření Divadla RePublika, prvního českého divadla, které se bude věnovat pouze satiře.
Article
17
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 58-62
Annotation: Esej o pozici současné satiry a zejména její srovnání s kultovní Českou sodou; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 70-74
Annotation: Satirický esej o postavení humoru, vtipu a satiry v současném celospolečenském diskurzu a zejména o prostředcích, jež lidé pro humor, vtip a...
Article
19
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 96-99
Annotation: Úvaha o konci univerzálně srozumitelného humoru a satiry ve společnosti rozdělené na dva tábory (liberální intelektuálové a autoritáři);...
Article
20
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 100-104
Annotation: Úvaha o roli satiry ve víře a církevním životě s odkazem na autorovu angažovanost v blogu "Tisíckráte.cz".
Article