By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 3/4, srpen, s. 69
Annotation: O připravované spolupráci redakce časopisu s Národní knohovnou v oblasti informací o nově vycházejících knihách dětské literatury.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 151, 29. 6., s. 6
Annotation: Glosa mj. k textu A. B. otištěnému v týdeníku Mosty a adresovanému slovenskému prozaikovi: Mitana Dušan; též o Letní škole klasických studií...
Article
3
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 194, 19. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Deník Nová Pravda. -- ISSN 1803-165X. -- Roč. 1, 1991, č. 49, 30. 7., s. 5
Annotation: Zpráva o výstavě nevydaných titulů různých nakladatelství v nakladatelství Paseka v Praze.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 2, 1991, č. 4, s. 213
Annotation: Úvaha bibliografa české katolické literatury, pokračovatele díla: Podlaha Antonín.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 62, 13. 3., s. 13
Annotation: Recenze.
Article